Wij organiseren verschillende vormen van (maatjes)contact tussen vrijwilligers en ‘deelnemers’ (gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst):

  • 1-op-1-maatjes: als deelnemer word je in contact met een vrijwilliger gebracht. Jullie spreken eens per week of per twee weken af om iets te gaan ondernemen zoals wandelen, fietsen of koffie drinken. Belangrijk is dat het contact gelijkwaardig en prettig voor beide partijen is. 
  • Groepsmaatjes: als deelnemer onderneem je eens per maand een vaste activiteit binnen een vaste groep, met ondersteuning van een vaste vrijwilliger. Voorbeelden van activiteiten binnen de groepsmaatjes zijn: samen bowlen, samen eten, naar de film gaan, wandelen, fietsen ed. 
  • Maatjescafés: deze avonden worden regelmatig georganiseerd, zowel in Deventer, Olst-Wijhe als Raalte. De maatjescafés staan in het teken van elkaar ontmoeten en zijn bedoeld voor alle deelnemers en vrijwilligers/stagiaires.

Al deze maatjesactiviteiten worden mogelijk gemaakt dankzij de inzet van ongeveer 250 enthousiaste vrijwilligers en stagiaires!
 

Belangstelling?
Geef je op als deelnemer of word vrijwilliger!

 

Contact: 0570-640909 of maatjes@vriendendienstendeventer.nl