Binnen Zelfregie- en herstelcentrum Raalte worden er, naast de reguliere activiteiten, ook herstelcursussen en -activiteiten georganiseerd en ontplooit: activiteiten die een bijdrage leveren aan je herstelproces. Iedereen met een psychische kwetsbaarheid (van binnen en buiten de gemeente Raalte) kan hier aan deelnemen. 

Herstel (ggz gerelateerd) is iets anders dan 'genezen'. Herstel betekent: je psychische kwetsbaarheid accepteren door zo goed mogelijk ermee te leren omgaan en door je focus te leggen op je talenten, kwaliteiten en mogelijkheden (i.p.v. eventuele beperkingen).

'Tussen moeilijkheden liggen mogelijkheden' (Einstein).

Mensen die het herstelproces ingaan:

  • begrijpen dat ze hun houding (positief) kunnen veranderen;
  • proberen problemen die op hun pad komen op te lossen;
  • willen (weer) zelf beslissingen nemen in hun leven;
  • willen een actieve(r) leven leiden;
  • vergroten op deze manier hun eigenwaarde en qwaliteit van leven.

Wil je meer hierover weten? Laat het ons weten. We gaan graag met je in gesprek over de verschillende mogelijkheden, binnen en/of buiten het zelfregiecentrum.

06-44397861 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl