Binnen Zelfregie- en herstelcentrum Deventer worden er, naast de reguliere activiteiten, ook herstelcursussen en -activiteiten georganiseerd en ontplooid. Iedereen met een psychische kwetsbaarheid (van binnen en buiten de gemeente Deventer) kan hier aan deelnemen. 

Herstel (ggz gerelateerd) is iets anders dan 'genezen'. Herstel betekent: je psychische kwetsbaarheid accepteren door zo goed mogelijk ermee te leren omgaan en door je focus te leggen op je talenten, kwaliteiten en mogelijkheden (i.p.v. eventuele beperkingen). 

'Tussen moeilijkheden liggen mogelijkheden' (Einstein).

Mensen die het herstelproces ingaan:

  • begrijpen dat ze hun houding (positief) kunnen veranderen;
  • proberen problemen die op hun pad komen op te lossen;
  • willen (weer) zelf beslissingen nemen in hun leven;
  • willen een actieve(r) leven leiden;
  • vergroten op deze manier hun eigenwaarde en qwaliteit van leven.

Voor de brochure Herstelcursussen en Activiteiten, klik hier

Wil je meer hierover weten? Laat het ons weten. We gaan graag met je in gesprek over de verschillende mogelijkheden, binnen en/of buiten het zelfregiecentrum.

We zijn te bereiken via: 0570-612515 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.