Binnen Zelfregiecentrum Raalte kun je meedoen aan verschillende activiteiten en werkzaamheden:

1. Wekelijkse activiteiten en werkzaamheden, dit zijn activiteiten en werkzaamheden die wekelijks plaats vinden, zoals:

  • (creatieve) activiteiten;
  • spelletjes spelen;
  • bar/keuken/huiskamer werkzaamheden (koffie/thee zetten en inschenken, boodschappen doen, lunch bereiden, afwassen, opruimen e.d.).

2. Maandelijkse activiteiten, dit zijn activiteiten die maandelijks plaats vinden zoals een fietsgroep of een 'thema gespreksgroep'. 

3. Eenmalige activiteiten, dit zijn activiteiten die eenmalig en/of spontaan georganiseerd worden, zoals workshops, spelletjes, wandelen, bakken, enz. Heb je hier zelf ideeën of suggesties voor? Neem dan contact met ons op!

4. Herstelactiviteiten, dit zijn activiteiten die positief bijdragen aan je herstelproces en verdere ontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

Wil je ook een bijdrage leveren binnen het centrum? Kom een keertje langs (op maandag of woensdag) om kennis te maken of neem contact op met de coordinator voor het maken van een afspraak: 06-44397861 of info@vriendendienstendeventer.nl