Zelfregiecentrum Deventer

Een plek waar je gewoon jezelf mag zijn 

Zelfregiecentrum Deventer is een open centrum waar je welkom bent voor inloop en activiteiten. Hiervoor is geen indicatie nodig en betaal je dus ook geen eigen bijdrage.  
Bezoekers, vrijwilligers en ggz-ervaringsdeskundigen zijn, in samenwerking met een coördinator vanuit Vriendendiensten, verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen het centrum. De bedoeling is dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en, naar vermogen, een praktische bijdrage levert. 

Buurtbewoners, deelnemers van de maatjesactiviteiten, vrijwilligers, ggz-ervaringsdeskundigen en andere belangstellenden worden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van het centrum, hun kwaliteiten in te zetten en activiteiten te ontplooien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren en uitvoeren van creatieve activiteiten (naaien, handwerken, kaarten maken), keukenactiviteiten (koken, bakken, bardienst draaien, helpen bij de lunch) themabijeenkomsten,   lotgenotenbijeenkomsten etc. De coördinator faciliteert en ondersteunt hierbij waar nodig. Om bij het zelfregiecentrum mee te kunnen doen is het belangrijk dat je enige mate van zelfstandigheid hebt.

Dus wil jij… 

* Een kopje koffie drinken?  

* Gezelligheid?  

* Meer activiteiten gaan ondernemen?  

* Een luisterend oor?  

* Zelf een bijdrage leveren aan het centrum?  

* Een plek waar je gewoon jezelf mag zijn?  

…Dan ben je bij zelfregiecentrum Deventer aan het goede adres! 
 

Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur.