Vriendendiensten is er voor mensen (18+) die met de psychiatrie in aanraking zijn (geweest) en behoefte hebben aan informatie, activiteiten, ondersteuning en/of meer sociale contacten. Ook familieleden, vrienden en belangstellenden die meer over de psychiatrie willen weten, kunnen bij ons terecht. We zijn er voor inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. 

Vriendendiensten heeft drie kerntaken:

Onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig.

Wij zorgen ervoor dat kwetsbare mensen een plek krijgen in onze maatschappij. Wij brengen mensen weer onder de mensen en bieden de ondersteuning en de menselijke aandacht die ze nodig hebben. Onze activiteiten werken preventief. Het welzijn, welbevinden, zelfredzaamheid en het zelfstandig blijven wonen van mensen met een ggz- achtergrond wordt bevorderd.

Vriendendiensten wordt gefinancierd vanuit de WMO- subsidie van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Tijdelijke projecten worden ondersteund door het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting.

Home