We openen een zelfregiecentrum in gemeente Olst-Wijhe. In een zelfregiecentrum is ruimte voor ontmoeting, activiteiten en gesprekken over psychische kwetsbaarheid. Iedereen is welkom. Het zelfregiecentrum is twee dagdelen in de week open op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. We zijn vanaf donderdag 2 februari te vinden in het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

 

Zelfregie

Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, ontmoeting en activiteiten. Het is de bedoeling dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en naar vermogen een praktische bijdrage levert. Bijvoorbeeld koffiezetten, mensen ontvangen, een activiteit organiseren of opruimen. De coördinatoren ondersteunen waar nodig. Mensen die het centrum bezoeken hebben geen indicatie nodig en ze betalen ook geen eigen bijdrage.

 

Herstelcursussen en -activiteiten

Bij Vriendendiensten vinden ook herstelcursussen en -activiteiten plaats. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit gemeente Olst-Wijhe kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Deze cursussen en activiteiten gaan niet over 'genezing', maar over het ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven met een psychische kwetsbaarheid. Door contact te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen ervaren mensen steun, (h)erkenning en hoop. Dit draagt bij aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel.

 

Vriendendiensten

Vriendendiensten ondersteunt inwoners met een psychische kwetsbaarheid in gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst op verschillende manieren. Naast het zelfregiecentrum in Olst kunnen inwoners van gemeente Olst-Wijhe ook bij Vriendendiensten terecht voor onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning en ggz-maatjesactiviteiten.

 

Meer weten?

Het zelfregiecentrum is een samenwerking tussen Vriendendiensten, gemeente Olst-Wijhe en Ut Huus. Wil je meer weten over Vriendendiensten en het zelfregiecentrum? Neem dan contact op via 06 47 80 03 92 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.

 

Coördinator zelfregiecentra Fieke Bosscher vertelde in Salland Magazine uitgebreid over wat een zelfregiecentrum is. Je kunt de uitzending hieronder terugkijken.