Vraagverheldering is het in kaart brengen van de situatie van de vraagsteller op diverse levensgebieden, met als doel de hulpvraag te analyseren en de oplossingsmogelijkheden af te wegen. 

Levensgebieden:
 

  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Lichamelijk functioneren
  • Praktisch functioneren
  • Zingeving
  • Dagbesteding