Veel mensen met een psychiatrische achtergrond hebben te maken met stigma’s en taboes. Stigmatisering is weliswaar een maatschappelijk probleem, maar het treft de mensen persoonlijk. Het belemmert de terugkeer naar school, werk en het oude sociale netwerk. Gelukkig zijn er de laatste jaren veel acties ondernomen om dit te doorbreken. Door voorlichting te geven, hopen wij hieraan ons steentje bij te dragen.

Voorlichting kan gegeven worden op scholen als aanvulling op het aanbod van de opleiding. Maar ook aan geïnteresseerden over een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld familieleden die willen weten hoe om te gaan met een familielid met borderline problematiek.

Mocht u behoefte hebben aan voorlichting over een bepaald onderwerp, neem dan contact op met Vriendendiensten Deventer om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.