logo Vriendendiensten

 

Wij bieden drie soorten (Vrienden)diensten aan:

1. Maatjesactiviteiten 
    1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, Vriendencafés;

2. Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 
    onafhankelijke informatie en advies, (praktische) ondersteuning, vraagverheldering;

3. Zelfregie- en herstelcentrum in Deventer en in Raalte 
    inloop, activiteiten, 'herstel' gerelateerde activiteiten, zingeving.

Hiermee creëren we een ondersteunende (sociale en praktische) schil rond de meest kwetsbare mensen van onze samenleving. Eenzaamheid en stress worden ‘getackeld’ waardoor er meer ruimte ontstaat voor empowerment en persoonlijk/maatschappelijk/functioneel herstel.

Wij werken:

  • mensgericht
  • kleinschalig
  • laagdrempelig
  • onafhankelijk
  • daadkrachtig
  • verbindend

Onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig.

Vriendendiensten wordt gefinancierd vanuit WMO-subsidies van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Projecten worden ondersteund door het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting.

Klik hier voor onze privacy verklaring.