Vriendendiensten is dé Zelfregie- en Herstelorganisatie in de regio Midden-IJssel. We zijn een onafhankelijke, cliëntgestuurde stichting die zich inzet voor mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst.

 

Missie

De missie van Vriendendiensten is het uitvoeren van verschillende activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven voor, door en samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid om zo hun welzijn, zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen te bevorderen.

 

Visie

Met het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van verschillende activiteiten en initiatieven ‘voor, door en met’ willen we bereiken dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid verbetert. Door stichtingbreed in te zetten op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel worden processen van stagnatie doorbroken en kunnen mensen beter functioneren: het wordt voor hen weer mogelijk om burgerrollen te vervullen waardoor het effect van ‘meer burger, minder cliënt’ wordt bereikt. 

 

De activiteiten van Vriendendiensten krijgen vorm in drie kerntaken:

 • Ggz-maatjesactiviteiten: 1-op-1 maatjes, groepsmaatjes en maatjescafé’s
 • Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning: voor informatie, vraagverheldering, advies en/of praktische ondersteuning op alle levensgebieden
 • Zelfregie- en herstelcentra in Deventer en Raalte: inloop, activiteiten, herstelcursussen, persoonlijke/maatschappelijke ontwikkeling, zelfregie, ervaringsdeskundigheid en empowerment

 

Onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig.

 

Kenmerken organisatie:

 • Laagdrempelig
 • Onafhankelijk
 • Bottom-up
 • Collectief
 • Daadkrachtig
 • Kleinschalig 
 • Adaptief 

 

Kernwaarden:

 • Gelijkwaardigheid
 • Veiligheid
 • Vrijheid
 • Vertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

 

Door onze jarenlange praktijkervaring weten we dat onze activiteiten verschillende positieve effecten hebben op het welzijn, de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Hierdoor kunnen we gerust stellen dat behandeling en/of hulpverlening (op termijn) minder vaak, minder intensief en soms helemaal niet meer nodig is. 

 

Vriendendiensten wordt gefinancierd vanuit WMO-subsidies van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Projecten worden ondersteund door Eno Zorgeverzekeraar, het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting.

 

Klik hier voor jaarverslag over 2022. 

Klik hier voor onze privacy verklaring.