Vriendendiensten is de Zelfregie- en Herstelorganisatie in de regio Midden-IJssel: een onafhankelijke, clientgestuurde stichting die zich inzet voor inwoners met een psychische en/of psycho-sociale kwetsbaarheid uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst.

Missie

Het uitvoeren van verschillende activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven voor, door en samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid om zo hun welzijn, zelfredzaamheid en het zelfstandig wonen te bevorderen. 

Visie

Met het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van verschillende activiteiten en initiatieven willen we bereiken dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid verbetert. Door stichtingsbreed in te zetten op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel worden processen van stagnatie doorbroken en kunnen mensen beter functioneren: het wordt voor hen weer mogelijk om sociale en maatschappelijke burgerrollen te vervullen waardoor het effect van 'meer burger, minder client' wordt bereikt. 

De drie huidige kerntaken van de stichting zijn:

1. Maatjesactiviteiten 
    1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, Vriendencafés;

2. Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 
    onafhankelijke informatie en advies, (algemene) ondersteuning, vraagverheldering, waakvlamcontact;

3. Zelfregie- en herstelcentrum in Deventer en in Raalte 
    inloop, activiteiten, lotgenotengroepen, thema-avonden,  herstelcursussen, ervaringsdeskundigheid, zingeving.

Onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig.

Kenmerken organisatie:

  • laagdrempelig
  • onafhankelijk
  • clientgestuurd
  • verbindend
  • daadkrachtig

Kernwaarden:

  • gelijkwaardigheid
  • veiligheid
  • vrijheid
  • vetrouwen
  • verantwoordelijkheid

Door onze jarenlange praktijkervaring in het werken middels bovenstaande visie, waarden en kerntaken, kunnen we gerust stellen dat duurdere vormen van hulpverlening hierdoor (op termijn) minder vaak, minder intensief en soms helemaal niet meer nodig zijn.

Vriendendiensten wordt gefinancierd vanuit WMO-subsidies van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Projecten worden ondersteund door ENO Zorgeverzekeraar, het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting.

Klik hier voor jaarverslag 2021. 

Klik hier voor onze privacy verklaring.