Stichting Vriendendiensten is een onafhankelijke clientgestuurde organisatie die zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid uit de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst (regio Midden-IJssel).

Missie

Onze missie is het uitvoeren van activiteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven voor, door en samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid om zo hun welzijn en het zelfstandig wonen te bevorderen. 

Visie

Met het ondersteunen, faciliteren en uitvoeren van verschillende soorten activiteiten willen we bereiken dat de kwaliteit van leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid verbetert. Door in de volle breedte in te zetten op zelfregie en persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel worden processen van stagnatie doorbroken en kunnen mensen beter functioneren in de maatschappij. Door onze jarenlange praktijkervaring kunnen wij gerust menen dat duurdere vormen van hulpverlening hierdoor (op termijn) minder vaak, minder intensief en soms helemaal niet meer nodig zijn.

De drie huidige kerntaken van de stichting zijn:

1. Maatjesactiviteiten 
    1-op-1 maatjes, groepsmaatjes, Vriendencafés;

2. Onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning 
    onafhankelijke informatie en advies, (praktische) ondersteuning, vraagverheldering;

3. Zelfregie- en herstelcentrum in Deventer en in Raalte 
    inloop, activiteiten, herstelcursussen, zingeving.

Wij werken:

  • mensgericht
  • kleinschalig
  • laagdrempelig
  • onafhankelijk
  • daadkrachtig
  • verbindend

Onze diensten zijn kosteloos en er is geen indicatie nodig.

Vriendendiensten wordt gefinancierd vanuit WMO-subsidies van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Projecten worden ondersteund door het Oranje Fonds en de Dokter Wittenberg Stichting.

Klik hier voor jaarverslag 2019. 

Klik hier voor onze privacy verklaring.

Bekijk het team door op onderstaande foto te klikken.