Nieuws toeter

Dat letterlijk iedereen welkom is in de zelfregiecentra van Vriendendiensten werd mooi duidelijk op donderdag 16 september 2021. Niemand minder dan koningin Maxima bracht die dag een werkbezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om te praten over mentale gezondheid en de bijdrage die stichting Vriendendiensten hieraan levert.

Appeltje van Oranje en Herstel Dichtbij
Het koninklijk bezoek was een vervolg van het winnen van een Appeltje van Oranje 2021 door Vriendendiensten, in het kader van het thema ‘Mentale Kracht”. Maar, het was ook een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over het programma Herstel Dichtbij, dat ter ere van koningin Maxima’s vijftigste verjaardag door het Oranje Fonds i.s.m. MIND is opgericht. Dit nieuwe programma van drie jaar draait om initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces.

Voorbereiding
De koningin bracht een bezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om inhoudelijke gesprekken te voeren. En dat vroeg wel wat voorbereiding. Om te voorkomen dat de Lange Zandstraat vol zou staan met mensen die hoopten op een glimp van Hare Majesteit, was besloten het bezoek niet van te voren bekend te maken. Het zelfregiecentrum werd op 16 september voor een dag gesloten, onder het mom van een ‘trainingsdag voor het team’.

Zenuwen
Een groepje medewerkers van Vriendendiensten en bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer had de eer om met koningin Maxima in gesprek te mogen gaan. Aan de betreffende bezoekers was verteld dat de burgemeester langs zou komen, wat hier en daar al voor lichte zenuwen zorgden. Toen hen op de dag zelf (een half uur van tevoren) werd verteld dat er nóg iemand met de burgemeester mee zou komen en dat die iemand de koningin zelf betrof, moesten sommige bezoekers even naar buiten om weer rustig adem te halen.


Ontvangst
Kort hierna stopte er een grote zwarte wagen voor Lange Zandstraat 15 en zagen toevallige passanten niemand minder dan koningin Maxima uitstappen, om vervolgens hartelijk te worden ontvangen door Ron König (burgemeester Deventer), Sandra Jetten (directeur Oranje Fonds) en Lori van Egmond (directeur Vriendendiensten). Na dit ontvangst volgden in het zelfregiecentrum drie gesprekken.


Drie gesprekken
Het eerste gesprek ging over de mentale gezondheid in Nederland, over het belang van Zelfregie en Herstel Initiatieven en over de effecten die in Deventer bereikt worden binnen de pilot Wachttijden GGZ, een samenwerking tussen Vriendendiensten, Dimence, Eno Zorgverzekeraar en Gemeente Deventer. In het tweede gesprek vertelden bezoekers van het zelfregiecentrum over dat wat het centrum voor hen betekent en hoe door het opbouwen van een netwerk en een vangnet het weer lukt om verschillende maatschappelijke rollen te vervullen. Tijdens het laatste gesprek stond het herstelproces van een aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal.


Lorgenotencontact, hoop en perspectief
“Een hele eer”, zo noemde Lori van Egmond het om koningin Maxima te hebben mogen ontvangen binnen Vriendendiensten. “We hebben kunnen laten zien en vertellen hoe belangrijk netwerk, vangnet en contact met lotgenoten is, maar ook het bieden van hoop en perspectief. Want vanuit onderlinge steun, hoop en perspectief wordt het weer mogelijk om te groeien en kwaliteiten, want die heeft iedereen, verder te ontwikkelen”.


Extra dag
Vanzelfsprekend waren meer bezoekers en medewerkers graag in gesprek gegaan met de koningin. Helaas was dat niet mogelijk. Om hen toch bij het koninklijk bezoek te betrekken ging het zelfregiecentrum, voor één keer, op vrijdag open. Met gebak, een verzorgde lunch en mooie foto’s werd zo een dag later, op 17 september, door iedereen teruggeblikt op een van de meest onvergetelijke dagen binnen Zelfregiecentrum Deventer.


Wil je meer lezen over het werkbezoek van Koningin Maxima aan stichting Vriendendiensten, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel Blauw Bloed
- Artikel Het Koninklijk Huis

 

Met 12 collega’s verspreid over het hele land hebben wij het afgelopen jaar hieraan gewerkt en het is ons gelukt met financiële steun van ZonMW en begeleiding van het instituut voor Publieke waarden. Wij gaan ons inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders. In de weg naar oprichting en verdere toekomst trekken wij samen op met MIND. Wat wij van plan zijn kunt u lezen in ons pamflet.

Onze zelfregiecentra in Deventer en Raalte hebben een Appeltje van Oranje gewonnen. Het daadwerkelijk winnen ervan is voor stichting Vriendendiensten, naast een bekroning op het werk, ook een startschot voor het verder samenwerken aan mentale kracht.

De uitreiking van de Appeltjes van Oranje op 1 juni 2021 was een dag om nooit meer te vergeten. Terwijl Lori van Egmond op Paleis Noordeinde aanwezig was voor het hopelijk in ontvangst nemen van de prijs, werd in de zelfregiecentra in Deventer en Raalte alles via videoverbinding nauwlettend gevolgd op grote schermen. Naast vaste bezoekers waren ook andere betrokkenen aanwezig. Sommigen aanwezigen hadden zich speciaal oranje uitgedost. Wie niet beter wist, zou denken dat het EK al was begonnen.

Op het moment dat voorzitter Kim Putters namens de jury de eerste winnaar toelicht, heerst in Deventer en Raalte doodse stilte. Bij elke zin die hij uitspreekt schuiven de bezoekers een stukje dichter naar het puntje van hun stoel. Op Paleis Noordeinde oogt Lori, vlak naast koningin Maxima, ontspannen. Ze luistert rustig naar de ontknoping.

Zou Kim Putters ons bedoelen? Termen als ‘psychische kwetsbaarheid’, ‘de mens centraal’, ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’, ‘open naar de buurt’ en ‘goede samenwerking met gemeenten en ggz-organisaties’ zijn onlosmakelijk met Vriendendiensten verbonden. Maar ze hebben evengoed betrekking op de andere genomineerden.

Twee duimen omhoog en een stralende lach bij Lori. Ontlading, gejuich en hier en daar een traan in Deventer en Raalte, wanneer Kim Putters zijn toelichting afsluit met het noemen van de eerste winnaar: ‘Stichting Vriendendiensten Deventer met hun zelfregiecentra’. De app-groep van alle medewerkers die de uitreiking elders online volgen ontploft van de confetti, stralende smiley’s, taarten en slingers: ‘Yes! We hebben hem!’

Uit handen van koningin Maxima neemt Lori de prijs in ontvangst. In haar dankwoord licht ze toe waarom het winnen ervan zowel een bekroning betekent, als het begin van nog meer samenwerking: ‘Er gaat eindelijk wat meer aandacht naar mentale gezondheid. En dit is hard nodig: de mentale weerbaarheid neemt af en de psychische klachten nemen toe. Laten we daarom samenwerken aan het vergroten van de mentale kracht.’


Wil je meer lezen/zien, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel in de Stentor

Koningin Máxima reikt Appeltjes van Oranje 2021 uit - de hoogtepunten

Vriendendiensten zelfregiecentrum Deventer op het NOS Journaal

Foto Lori en Maxima

De onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van stichting Vriendendiensten doen mee aan het Koploperstraject Clientondersteuning van de Gemeente Deventer, maar ook aan het Koploperstraject van de Gemeente Raalte.
Wethouder Liesbeth Grijsen licht in het onderstaande filmpje toe waarom deelname aan het Koploperstraject belangrijk is en wat de gemeente Deventer hiermee wil bereiken. Wil je het bijheorende artikel ook lezen? Klik hier

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Alle zelfregiecentra en herstelinitiatieven in het land hebben JUIST NU een grote (meer)waarde.
Uit vrees voor sluiting hebben bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer, in december, brieven aan burgemeester Ron König geschreven.
In dit artikel wordt de 'ontmoetingsfunctie' belicht. De herstelfunctie (herstelcursussen en -activiteiten) is hier niet in meegenomen. Klik hier voor het artikel/de video!

Artikel Stentor

Het Oranjefonds is gestart met een landelijke reclamecampagne om maatjes te werven. Een rol in deze campagne is voor een maatjeskoppel van Vriendendiensten!  Zie jij ze ook sporten?

Mooie, fijne samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein: druk op wachtlijst ggz verlaagd door samenwerking tussen Dimence en stichting Vriendendiensten. Klik hier voor meer informatie.

Beide zelfregiecentra, In Deventer en in Raalte, gaan per 1 juni open, in aangepaste vorm. Alle mensen die gebruik maken van deze centra hebben een bericht hierover ontvangen.
Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met: 0570-613747 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl

Van team Vriendendiensten & friends...
Bekijk Liefs uit Lockdown hier.
Met dank aan: 

  • alle ‘Friends’ (mensen die Zelfregiecentrum Deventer en Zelfregiecentrum Raalte bezoeken)
  • Robert van Andel (coordinator ervaringsdeskundigheid en herstel bij Vriendendiensten) voor tekst en muzikale bijdrage;
  • Jos Mast (ggz-clientondersteuner bij Vriendendiensten) voor de montage.


Alle ‘friends’ wachten geduldig af op de (her)opening van deze twee zelfregiecentra (in aangepaste vorm).
Corona tijden, mei 2020

Dimence en Vriendendiensten gaan in Deventer nog intensiever met elkaar samenwerken.
Meer dan ooit is er verbinding nodig tussen de ggz en het sociaal domein. Meer dan ooit is er persoonlijk/maatschappelijk herstel nodig, naast de nodige behandeling.
Met dank aan Salland Zorgverzekeringen en Gemeente Deventer. Voor meer informatie, klik hier

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

De maatjesactiviteiten van Vriendendiensten zijn samen met andere 11 landelijke organisaties/projecten genomineerd voor de prijs 'Appeltjes van Oranje'. 100 landelijke organisaties/projecten hebben dit jaar meegedaan aan deze prijs. Na een eerste selectie door de jury, gevolgd door een stemtiendaagse, hebben 40 organisaties/projecten een presentatie voor de vakjury mogen geven. 12 van deze organisaties/projecten zijn uiteindelijk genomineeerd en gaan binnenkort een werkbezoek van het Oranje Fonds ontvangen. Drie van deze genomineerden ontvangen op 26 mei 2020 een Appeltje van Oranje op Paleis Noordeinde, uit handen van Koningin Maxima.
De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de samenleving.
 

Wij hebben sinds kort een 'prikkelarme' ruimte binnen Zelfregiecentrum Deventer, geschikt voor (herstel) cursussen, workshops en activiteiten waar meer stilte/rust nodig is. 
Met dank aan het Oranje Fonds en onze goede buren van Cambio. Klik hier om het artikel hierover te lezen van het Oranje Fonds!

Op woensdag 5 juni vieren we dat zelfregiecentrum Raalte 1 jaar bestaat. Kom je ook? Klik hier voor meer informatie!

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Al 20 jaar staat Stichting Vriendendiensten voor een laagdrempelige en gelijkwaardige benadering van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Wij zien dat eenzaamheid en stress hierdoor plaatsmaken voor talenten en mogelijkheden. Daar zijn we trots op en dat gaan we vieren op donderdag 14 maart 2019 met een feestelijke inloopdag met oa een lunch en een educatief programma. Iedereen is welkom om tussen 10.00 - 17.00 uur langs te komen.

Vanaf 2019 kunnen ook inwoners uit de gemeente Voorst een beroep doen op al onze (Vrienden)diensten!

Op 1 oktober2018  gaat een eerste cursus 'HERSTELLEN DOE JE ZELF' van start binnen Zelfregiecentrum Deventer.
Op 10 oktober gaat deze cursus ook binnen Zelfregiecentrum Raalte van start.
'Tussen moeilijkheden liggen mogelijkheden' (Einstein)
Deze cursus van 12 bijeenkomsten zal binnen Zelfregiecentrum Deventer worden gegeven door ervaringsdeskundigen van Stichting Focus uit Zwolle.
Binnen Zelfregiecentrum Raalte zal de cursus wordt gegeven ism Dimence en door ervaringsdeskundigen van Dimence.
Ter info: deze eerste twee cursussen zit al vol. Heb je belangstelling voor het volgen van 'herstellen doe je zelf' op een later moment, in een fijne omgeving buiten de hulpverlening om, neem dan contact met ons op! Om deze cursus te volgen hoef je niet ingeschreven te staan bij Vriendendiensten of bij een andere organisatie. Wat belangrijk is, is dat je weer je eigen leven in de hand wil krijgen en dat je open staat voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het weer oppakken van betekenisvolle rollen en doelen in het leven.

De 'Rocketboys' uit Deventer hebben Zelfregiecentrum Deventer in beeld gebracht. Benieuwd naar het resultaat? Klik hier of kijk op You Tube onder Zelfregiecentrum Deventer

Op 4 juni 2018 is ook Zelfregiecentrum Raalte geopend aan de Kerkstraat 13. Voor meer informatie hierover klik hier

In opdracht van WijzijnMIND heeft het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van zelfregie- en herstelinitiatieven. Vriendendinsten was één van de acht geselecteerde landelijke organisaties die hier aan mee heeft gedaan. Klik hier om het rapport in te zien.

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen en activiteiten binnen Vriendendiensten? Like ons op Facebook of volg ons op Instagram en Twitter.