Nieuws toeter

Actrice en sociaal ondernemer Hanna Verboom maakte haar psychische kwetsbaarheid in 2021 bespreekbaar in de documentaire ‘Uit de schaduw’. In 2022 ging ze samen met haar broertje Juda verder op onderzoek naar herstel en, zoals zij het noemt, ‘psychische variatie’. Ze kwamen ook langs bij Zelfregiecentrum Deventer.

 

Voor de vervolgdocumentaire ‘Samen uit de schaduw’ namen zij interviews op met onder andere Floortje Scheepers, Dirk de Wachter, Typhoon en Jim van Os. Ook kwamen ze op bezoek bij Vriendendiensten en brachten Zelfregiecentrum Deventer in beeld. We vonden het een eer om op deze manier bij te dragen aan het bekendmaken van zelfregie- en herstelorganisaties en wat deze voor mensen kunnen betekenen. In januari 2023 kwam de documentaire uit. Je kunt hem zien op www.cinetree.nl/uitdeschaduw.

 

Bekijk de trailer:

 

 

 

In februari werd ggz-maatjescoördinator Els Vierboom geïnterviewd. In de ochtendshow "Schoppema schopt je uit je bed" op Deventer FM vertelde Els over de maatjesactiviteiten van Vriendendiensten. 

Het radio-interview kun je hieronder terugluisteren. Wil je maatje worden? Neem dan contact met ons op via 0570 - 64 09 09 of maatjes@vriendendienstendeventer.nl

 

Op 6 februari 2023 bezocht Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport een van de zelfregie- en herstelorganisaties, Stichting Vriendendiensten in Salland. Voor velen is een zelfregie- en herstelorganisatie nog een onbekend begrip, maar als het aan de minister ligt niet voor lang: “In het Integraal Zorgakkoord hebben we erover gesproken dat er meer van dit soort initiatieven in Nederland nodig zijn. We zijn dus ook van plan op te schalen, omdat we zien dat mensen er baat bij hebben en dat het ze beter helpt dan lang op een wachtlijst te staan. Het mooie van vandaag in Deventer is dat ik het met eigen ogen van dichtbij heb mogen gezien. Ik krijg hier de bevestiging, ik hoor de verhalen van de mensen en zie in hun ogen dat ze helpt.”

Het aantal mensen met psychische klachten dat een beroep doet op ondersteuning bij gemeenten, de huisartsen- en geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. Dit zet deze voorzieningen in combinatie met een schaarste aan personeel onder hoge druk. Gevolg is dat het aantal mensen met complexe psychische klachten geen of geen tijdige behandeling krijgen, groeit. Binnen de ggz worden mensen nog te vaak behandeld voor psychische klachten, die voortkomen uit problemen op andere levensgebieden, zoals het ontbreken van een sociaal netwerk om op terug te vallen, stress en financiële- en huisvestingsproblemen. Vanwege lange wachttijden in de ggz is snel doorstromen niet mogelijk en wordt er steeds vaker voor een langere periode een beroep gedaan op de huisarts. In de praktijk is het dus vaak moeilijk om snel passende hulp en waar nodig, zorg te organiseren. 

Zelfregie- en herstelorganisatie
Een zelfregie- en herstelorganisatie, zoals Stichting Vriendendiensten, is er om mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid en hun naasten, laagdrempelig en in alle rust, met ondersteuning van lotgenoten en ervaringsdeskundigen, te laten ontdekken wat er speelt en wat ze nodig hebben om te kunnen herstellen. Mensen kunnen er zonder doorverwijzing of indicatie terecht. Doel is om, daar waar het kan, zelf de regie weer te kunnen nemen en te kunnen herstellen.

Tijd en ruimte om te herstellen, passende zorg en kortere wachtlijsten
Bij een zelfregie- en herstelorganisatie kunnen mensen met mentale problemen terecht voor een kop koffie, om anderen te ontmoeten en/of om deel te nemen aan activiteiten, lotgenotengroepen en herstelcursussen. Er zijn onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners aanwezig die naast het geven van informatie en advies, ook de praktische problemen op alle leefgebieden samen met de ‘cliënt’ oppakken.

En dat werkt; mensen ervaren minder stress en meer mentale rust. Zo ontstaat er meer ruimte om na te denken en inzicht te krijgen in hun situatie. Stap voor stap voor stap, voor stap herpakken ze waar het kan, zelf weer de regie over hun leven. Er ontstaat een goed beeld wat de persoon zelf wil en kan, waar anderen in kunnen ondersteunen en wat er nog aan passende zorg nodig is. Met als gevolg dat in veel situaties minder of zelfs geen zorg meer nodig is. “Per dag komen hier zo’n 80 tot 100 mensen die hier heel laagdrempelig hulp vinden in een open cultuur waar ze een dag uit hebben en ze activiteiten samen kunnen doen. Dat is heel mooi om te zien, maar ook heel goed omdat we in Nederland best veel wachtlijsten hebben als het gaat om de ggz”, aldus minister Helder.

Stichting Vriendendiensten is een onafhankelijke cliëntgestuurde organisatie in Salland. Om een goede verbinding te maken tussen de ggz en de mogelijkheden binnen het sociale domein, werken Dimence Groep (ggz), gemeente Deventer, Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), Salland Zorgverzekeraar, netwerkorganisatie Salland United en Stichting Vriendendiensten nauw samen.

In breder perspectief wordt vanuit Salland United samen met onder meer deze partners nagedacht hoe een ‘Ecosysteem Mentale Gezondheid’ (GEM) gecreëerd kan worden in Salland. Doel is mensen met mentale problemen sneller de passende hulp en/of waar nodig, zorg te bieden door het slimmer benutten van het eigen netwerk, het sociale en medische domein. Deze domeinoverstijgende samenwerking draagt bij aan het verkorten van wachttijden en overbelasting van huisartsen en ggz en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel, ZonMw, Salland United en Salland Zorgverzekeraar.

Klik hier voor een artikel over het bezoek van minister Conny Helder aan Vriendendiensten. 

foto gemaakt door Bart Versteeg

Voor jongeren van 17 tot 27 jaar die (beginnende) psychische klachten ervaren, is er een “Jongerencafé” in Deventer van start gegaan. Het jongerencafé is elke week open op woensdag van 16.00 tot 20.00 uur in het gebouw van het zelfregiecentrum aan de Lange Zandstraat 15 in Deventer. Jongeren vinden hier steun, (h)erkenning, praktische handvatten en een plek om ervaringen uit te wisselen. Alle jongeren uit Deventer en omgeving zijn van harte welkom!

 

Voor, door en samen met

Bij het jongerencafé wordt gewerkt vanuit het ‘voor, door en samen met’ principe. De inhoud wordt dan ook grotendeels door de jongeren zélf vormgegeven. (Jonge) ervaringsdeskundigen zijn aanwezig bij het jongerencafé en onafhankelijke ggz-clientondersteuners kunnen jongeren helpen met praktische problemen. Zoals formulieren invullen, samen nadenken over huisvesting, studie, werk of schulden aanpakken.

 

Ervaringskennis

Op termijn kunnen jongeren een training volgen waarin ze leren hun eigen ervaringskennis in te zetten. Om vervolgens andere jongeren te ondersteunen in hun (herstel)proces of voorlichting te geven op scholen en aan professionals die met jongeren werken. Dit draagt bij aan het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en bevordert uiteindelijk de mentale weerbaarheid van jongeren in Deventer.

 

Meer weten?

Het jongerencafé is onderdeel van het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Deventer. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert van Andel via zelfregie@vriendendienstendeventer.nl of 0570 – 61 37 47.

 

We openen een zelfregiecentrum in gemeente Olst-Wijhe. In een zelfregiecentrum is ruimte voor ontmoeting, activiteiten en gesprekken over psychische kwetsbaarheid. Iedereen is welkom. Het zelfregiecentrum is twee dagdelen in de week open op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. We zijn vanaf donderdag 2 februari te vinden in het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

 

Zelfregie

Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, ontmoeting en activiteiten. Het is de bedoeling dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en naar vermogen een praktische bijdrage levert. Bijvoorbeeld koffiezetten, mensen ontvangen, een activiteit organiseren of opruimen. De coördinatoren ondersteunen waar nodig. Mensen die het centrum bezoeken hebben geen indicatie nodig en ze betalen ook geen eigen bijdrage.

 

Herstelcursussen en -activiteiten

Bij Vriendendiensten vinden ook herstelcursussen en -activiteiten plaats. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit gemeente Olst-Wijhe kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Deze cursussen en activiteiten gaan niet over 'genezing', maar over het ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven met een psychische kwetsbaarheid. Door contact te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen ervaren mensen steun, (h)erkenning en hoop. Dit draagt bij aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel.

 

Vriendendiensten

Vriendendiensten ondersteunt inwoners met een psychische kwetsbaarheid in gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst op verschillende manieren. Naast het zelfregiecentrum in Olst kunnen inwoners van gemeente Olst-Wijhe ook bij Vriendendiensten terecht voor onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning en ggz-maatjesactiviteiten.

 

Meer weten?

Het zelfregiecentrum is een samenwerking tussen Vriendendiensten, gemeente Olst-Wijhe en Ut Huus. Wil je meer weten over Vriendendiensten en het zelfregiecentrum? Neem dan contact op via 06 47 80 03 92 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.

 

Coördinator zelfregiecentra Fieke Bosscher vertelde in Salland Magazine uitgebreid over wat een zelfregiecentrum is. Je kunt de uitzending hieronder terugkijken.

 

Op maandag 10 oktober 2022 vond de landelijke werkconferentie ‘Mentale Gezondheid van de toekomst’ plaats in Theater Mimik in Deventer. Deze conferentie is georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Zelfregie en Herstel en MIND, met ondersteuning van de gemeente Deventer.

 

Na de verrassende opening, die op afstand via een videoboodschap werd verricht door staatssecretaris Maarten van Ooijen, werd de zaal met 200 deelnemers getrakteerd op een afwisselend programma met sprekers als Simone Melis (MIND), Sonja Visser (NVZH), Jim van Os (hoogleraar Psychiatrie) en Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden). Op de website van GGZnieuws vind je een verslag. 

 

Terugkijken

Stichting Out of the Box TV heeft alle bijdragen opgenomen. Je kunt het terugkijken op hun YouTube-kanaal

 

Hieronder vind je een korte compilatie van 4 minuten. 

 

Het ‘Herstel Netwerk Deventer’ bestaat officieel. Dit is een initiatief van Dimence, IrisZorg, Vriendendiensten Deventer, Tactus en RIBW Overijssel met financiële steun van gemeente Deventer. Samen bieden zij herstelcursussen en -activiteiten aan voor mensen in Deventer met een psychische kwetsbaarheid.

Herstel Netwerk Deventer
Een aantal (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van de samenwerkende organisaties is in januari 2020 een samenwerking aangegaan met de bedoeling om de herstelcursussen in Deventer te gaan bundelen. Deze bundeling van krachten bleek zo succesvol dat de bovengenoemde partijen hebben besloten om voortaan alle herstelcursussen en -activiteiten in Deventer vanuit Herstel Netwerk Deventer verder vorm te gaan geven.

Samenwerking bekrachtigd door subsidie en intentieverklaring
Gemeente Deventer steunt dit initiatief en heeft inmiddels ook een subsidie hiervoor verleend. De betrokken partijen zullen binnenkort hun commitment en samenwerking aan het Herstel Netwerk Deventer bekrachtigen met een intentieverklaring.

Herstelcursussen
Binnen deze context gaat het woord ‘herstel’ niet over genezing, maar over het leren leven met (en voorbij) een psychische kwetsbaarheid. Verschillende erkende herstelcursussen kunnen een  belangrijke bijdrage leveren aan dit unieke, persoonlijke en intensieve ‘herstelproces’. Voorbeelden van deze cursussen zijn:

  • Herstellen Doe Je Zelf: Tijdens deze cursus krijg je informatie, ga je reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen die met het thema herstel te maken hebben. 
  • Wellness Recovery Action Plan (WRAP): Tijdens deze cursus ga je aan de slag met het leren herkennen van signalen wanneer het minder goed gaat en het maken van actieplannen om zo goed mogelijk om te gaan met dit soort signalen.
  • Werken Met Eigen Ervaring: Tijdens deze cursus leer je op welke manier je eigen (cliënt)ervaring kunt inzetten ter ondersteuning van anderen.

Herstelbrochure
Het volledige overzicht van alle herstelcursussen, herstelactiviteiten en lotgenotengroepen in Deventer, maar ook in de regio Midden IJssel, staat in een gezamenlijke Herstelbrochure. Kijk op deze pagina.

 

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Mooie teaser van hoe Dimence, Vriendendiensten, gemeente Deventer en vele anderen een Ecosysteem Mentale Gezondheid gaan vormen: GEM van De Nieuwe GGZ.

Klik hier

Twaalf zelfregie- en herstelinitiatieven in Nederland hebben de krachten gebundeld. Waar wij ons voor inzetten: laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners.

Met gepaste trots presenteren wij onze website: https://nvzh.nl.

De NVZH bedankt ZonMw, MIND en het Instituut voor Publieke Waarden voor hun financiële, praktische en morele steun.

GEM = Ecosysteem Mentale Gezondheid 

De gemeente Deventer, Vriendendiensten Deventer en Dimence bundelen hun krachten om de mentale veerkracht van mensen in Deventer te versterken. Door de hulp bij mentale problemen anders te organiseren denken de drie initiatiefnemers dat er beter passende hulp geboden kan worden en de wachtlijsten voor specialistische hulp korter worden. Zonmw heeft een subsidie toegekend om een Mental Health Hub op te gaan bouwen in de regio Deventer: een ecosysteem waarin ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties mensen bijstaan om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. Dit initiatief in Deventer is aangesloten bij en wordt ondersteund door het landelijke initiatief GEM – ecosysteem mentale gezondheid.

Klik hier voor meer informatie.

Dat letterlijk iedereen welkom is in de zelfregiecentra van Vriendendiensten werd mooi duidelijk op donderdag 16 september 2021. Niemand minder dan koningin Maxima bracht die dag een werkbezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om te praten over mentale gezondheid en de bijdrage die stichting Vriendendiensten hieraan levert.

Appeltje van Oranje en Herstel Dichtbij
Het koninklijk bezoek was een vervolg van het winnen van een Appeltje van Oranje 2021 door Vriendendiensten, in het kader van het thema ‘Mentale Kracht”. Maar, het was ook een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over het programma Herstel Dichtbij, dat ter ere van koningin Maxima’s vijftigste verjaardag door het Oranje Fonds i.s.m. MIND is opgericht. Dit nieuwe programma van drie jaar draait om initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces.

Voorbereiding
De koningin bracht een bezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om inhoudelijke gesprekken te voeren. En dat vroeg wel wat voorbereiding. Om te voorkomen dat de Lange Zandstraat vol zou staan met mensen die hoopten op een glimp van Hare Majesteit, was besloten het bezoek niet van te voren bekend te maken. Het zelfregiecentrum werd op 16 september voor een dag gesloten, onder het mom van een ‘trainingsdag voor het team’.

Zenuwen
Een groepje medewerkers van Vriendendiensten en bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer had de eer om met koningin Maxima in gesprek te mogen gaan. Aan de betreffende bezoekers was verteld dat de burgemeester langs zou komen, wat hier en daar al voor lichte zenuwen zorgden. Toen hen op de dag zelf (een half uur van tevoren) werd verteld dat er nóg iemand met de burgemeester mee zou komen en dat die iemand de koningin zelf betrof, moesten sommige bezoekers even naar buiten om weer rustig adem te halen.


Ontvangst
Kort hierna stopte er een grote zwarte wagen voor Lange Zandstraat 15 en zagen toevallige passanten niemand minder dan koningin Maxima uitstappen, om vervolgens hartelijk te worden ontvangen door Ron König (burgemeester Deventer), Sandra Jetten (directeur Oranje Fonds) en Lori van Egmond (directeur Vriendendiensten). Na dit ontvangst volgden in het zelfregiecentrum drie gesprekken.


Drie gesprekken
Het eerste gesprek ging over de mentale gezondheid in Nederland, over het belang van Zelfregie en Herstel Initiatieven en over de effecten die in Deventer bereikt worden binnen de pilot Wachttijden GGZ, een samenwerking tussen Vriendendiensten, Dimence, Eno Zorgverzekeraar en Gemeente Deventer. In het tweede gesprek vertelden bezoekers van het zelfregiecentrum over dat wat het centrum voor hen betekent en hoe door het opbouwen van een netwerk en een vangnet het weer lukt om verschillende maatschappelijke rollen te vervullen. Tijdens het laatste gesprek stond het herstelproces van een aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal.


Lorgenotencontact, hoop en perspectief
“Een hele eer”, zo noemde Lori van Egmond het om koningin Maxima te hebben mogen ontvangen binnen Vriendendiensten. “We hebben kunnen laten zien en vertellen hoe belangrijk netwerk, vangnet en contact met lotgenoten is, maar ook het bieden van hoop en perspectief. Want vanuit onderlinge steun, hoop en perspectief wordt het weer mogelijk om te groeien en kwaliteiten, want die heeft iedereen, verder te ontwikkelen”.


Extra dag
Vanzelfsprekend waren meer bezoekers en medewerkers graag in gesprek gegaan met de koningin. Helaas was dat niet mogelijk. Om hen toch bij het koninklijk bezoek te betrekken ging het zelfregiecentrum, voor één keer, op vrijdag open. Met gebak, een verzorgde lunch en mooie foto’s werd zo een dag later, op 17 september, door iedereen teruggeblikt op een van de meest onvergetelijke dagen binnen Zelfregiecentrum Deventer.


Wil je meer lezen over het werkbezoek van Koningin Maxima aan stichting Vriendendiensten, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel Blauw Bloed
- Artikel Het Koninklijk Huis

 

Met 12 collega’s verspreid over het hele land hebben wij het afgelopen jaar hieraan gewerkt en het is ons gelukt met financiële steun van ZonMW en begeleiding van het instituut voor Publieke waarden. Wij gaan ons inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders. In de weg naar oprichting en verdere toekomst trekken wij samen op met MIND. Wat wij van plan zijn kunt u lezen in ons pamflet.

Onze zelfregiecentra in Deventer en Raalte hebben een Appeltje van Oranje gewonnen. Het daadwerkelijk winnen ervan is voor stichting Vriendendiensten, naast een bekroning op het werk, ook een startschot voor het verder samenwerken aan mentale kracht.

De uitreiking van de Appeltjes van Oranje op 1 juni 2021 was een dag om nooit meer te vergeten. Terwijl Lori van Egmond op Paleis Noordeinde aanwezig was voor het hopelijk in ontvangst nemen van de prijs, werd in de zelfregiecentra in Deventer en Raalte alles via videoverbinding nauwlettend gevolgd op grote schermen. Naast vaste bezoekers waren ook andere betrokkenen aanwezig. Sommigen aanwezigen hadden zich speciaal oranje uitgedost. Wie niet beter wist, zou denken dat het EK al was begonnen.

Op het moment dat voorzitter Kim Putters namens de jury de eerste winnaar toelicht, heerst in Deventer en Raalte doodse stilte. Bij elke zin die hij uitspreekt schuiven de bezoekers een stukje dichter naar het puntje van hun stoel. Op Paleis Noordeinde oogt Lori, vlak naast koningin Maxima, ontspannen. Ze luistert rustig naar de ontknoping.

Zou Kim Putters ons bedoelen? Termen als ‘psychische kwetsbaarheid’, ‘de mens centraal’, ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’, ‘open naar de buurt’ en ‘goede samenwerking met gemeenten en ggz-organisaties’ zijn onlosmakelijk met Vriendendiensten verbonden. Maar ze hebben evengoed betrekking op de andere genomineerden.

Twee duimen omhoog en een stralende lach bij Lori. Ontlading, gejuich en hier en daar een traan in Deventer en Raalte, wanneer Kim Putters zijn toelichting afsluit met het noemen van de eerste winnaar: ‘Stichting Vriendendiensten Deventer met hun zelfregiecentra’. De app-groep van alle medewerkers die de uitreiking elders online volgen ontploft van de confetti, stralende smiley’s, taarten en slingers: ‘Yes! We hebben hem!’

Uit handen van koningin Maxima neemt Lori de prijs in ontvangst. In haar dankwoord licht ze toe waarom het winnen ervan zowel een bekroning betekent, als het begin van nog meer samenwerking: ‘Er gaat eindelijk wat meer aandacht naar mentale gezondheid. En dit is hard nodig: de mentale weerbaarheid neemt af en de psychische klachten nemen toe. Laten we daarom samenwerken aan het vergroten van de mentale kracht.’


Wil je meer lezen/zien, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel in de Stentor

Koningin Máxima reikt Appeltjes van Oranje 2021 uit - de hoogtepunten

Vriendendiensten zelfregiecentrum Deventer op het NOS Journaal

Foto Lori en Maxima

De onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van stichting Vriendendiensten doen mee aan het Koploperstraject Clientondersteuning van de Gemeente Deventer, maar ook aan het Koploperstraject van de Gemeente Raalte.
Wethouder Liesbeth Grijsen licht in het onderstaande filmpje toe waarom deelname aan het Koploperstraject belangrijk is en wat de gemeente Deventer hiermee wil bereiken. Wil je het bijheorende artikel ook lezen? Klik hier

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Alle zelfregiecentra en herstelinitiatieven in het land hebben JUIST NU een grote (meer)waarde.
Uit vrees voor sluiting hebben bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer, in december, brieven aan burgemeester Ron König geschreven.
In dit artikel wordt de 'ontmoetingsfunctie' belicht. De herstelfunctie (herstelcursussen en -activiteiten) is hier niet in meegenomen. Klik hier voor het artikel/de video!

Artikel Stentor

Het Oranjefonds is gestart met een landelijke reclamecampagne om maatjes te werven. Een rol in deze campagne is voor een maatjeskoppel van Vriendendiensten!  Zie jij ze ook sporten?

Mooie, fijne samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein: druk op wachtlijst ggz verlaagd door samenwerking tussen Dimence en stichting Vriendendiensten. Klik hier voor meer informatie.

Beide zelfregiecentra, In Deventer en in Raalte, gaan per 1 juni open, in aangepaste vorm. Alle mensen die gebruik maken van deze centra hebben een bericht hierover ontvangen.
Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met: 0570-613747 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl

Van team Vriendendiensten & friends...
Bekijk Liefs uit Lockdown hier.
Met dank aan: 

  • alle ‘Friends’ (mensen die Zelfregiecentrum Deventer en Zelfregiecentrum Raalte bezoeken)
  • Robert van Andel (coordinator ervaringsdeskundigheid en herstel bij Vriendendiensten) voor tekst en muzikale bijdrage;
  • Jos Mast (ggz-clientondersteuner bij Vriendendiensten) voor de montage.


Alle ‘friends’ wachten geduldig af op de (her)opening van deze twee zelfregiecentra (in aangepaste vorm).
Corona tijden, mei 2020

Dimence en Vriendendiensten gaan in Deventer nog intensiever met elkaar samenwerken.
Meer dan ooit is er verbinding nodig tussen de ggz en het sociaal domein. Meer dan ooit is er persoonlijk/maatschappelijk herstel nodig, naast de nodige behandeling.
Met dank aan Salland Zorgverzekeringen en Gemeente Deventer. Voor meer informatie, klik hier

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

De maatjesactiviteiten van Vriendendiensten zijn samen met andere 11 landelijke organisaties/projecten genomineerd voor de prijs 'Appeltjes van Oranje'. 100 landelijke organisaties/projecten hebben dit jaar meegedaan aan deze prijs. Na een eerste selectie door de jury, gevolgd door een stemtiendaagse, hebben 40 organisaties/projecten een presentatie voor de vakjury mogen geven. 12 van deze organisaties/projecten zijn uiteindelijk genomineeerd en gaan binnenkort een werkbezoek van het Oranje Fonds ontvangen. Drie van deze genomineerden ontvangen op 26 mei 2020 een Appeltje van Oranje op Paleis Noordeinde, uit handen van Koningin Maxima.
De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie sociale projecten die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de samenleving.
 

Wij hebben sinds kort een 'prikkelarme' ruimte binnen Zelfregiecentrum Deventer, geschikt voor (herstel) cursussen, workshops en activiteiten waar meer stilte/rust nodig is. 
Met dank aan het Oranje Fonds en onze goede buren van Cambio. Klik hier om het artikel hierover te lezen van het Oranje Fonds!