Nieuws toeter

Het zelfregiecentrum in Raalte bestaat 5 jaar. Het is een plek waar iedereen welkom is en waar inwoners van Raalte en omstreken een omgeving vinden waar ze zichzelf kunnen zijn. We vierden het jubileum samen met bezoekers, samenwerkingspartners en gemeente Raalte. Er was taart, lunch en de première van een filmpje.

Iedereen is welkom

Mensen bezoeken het zelfregiecentrum voor de inloop en voor de vele activiteiten die er zijn. Het centrum wordt gerund voor en door bezoekers. Mensen doen alles vooral zelf: bardienst draaien, schoonmaken, lunch bereiden en activiteiten organiseren. Betaalde coördinatoren/ervaringsdeskundigen ondersteunen waar nodig. Bezoekers kiezen zelf wanneer ze komen en wat ze gaan doen. Niks hoeft, alles mag. Het zelfregiecentrum wordt ervaren als een fijne, veilige plek. Bezoekers krijgen de ruimte en vrijheid om hun 'plek te vinden' en 'hun ding' op een eigen tempo te doen. Ze kunnen hun ervaringen delen en zijn elkaar tot steun.

Het met elkaar redden

Zelfregiecentrum Raalte bestaat al vijf jaar en we hebben ook zelfregiecentra in Deventer en Olst-Wijhe. En...we gaan hier nog lang mee door. Want zoals wethouder sociaal en leefbaarheid Gerria Toeter het zegt: “we willen met elkaar toe naar een samenleving waarin we het met elkaar redden en we heel inclusief zijn. En dat kan volgens mij niet zonder een zelfregiecentrum.”

Bekijk hieronder het filmpje dat onze collega zelfregie- en herstelorganisatie stichting Out of the Box TV voor ons maakte. 

 

Zelfregiecentrum Raalte viert feest. In 2023 bestaan we al vijf jaar. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit gemeente Raalte komen hier graag om anderen te ontmoeten, voor een betekenisvolle daginvulling en om samen te werken aan hun zelfregie en herstel. Het centrum wordt gerund door de bezoekers zelf. “Ik tref hier meer mensen die ook worstelen met het leven. In het zelfregiecentrum vind ik erkenning, herkenning én gezelligheid. We weten allemaal dat het leven soms zwaar kan zijn. Samen kunnen we dit beter dragen", aldus één van de bezoekers. Op woensdag 7 juni van 11.00 tot 13.00 uur vieren we het vijfjarig bestaan van Zelfregiecentrum Raalte. Iedereen is van harte welkom bij Zelfregiecentrum Raalte in het Annahuis aan De Plas 8 in Raalte.

Samen vieren

In Zelfregiecentrum Raalte komen sinds juni 2018 mensen bij elkaar voor ontmoeting, activiteiten en om samen te werken aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Jaarlijks vinden meer dan 200 bezoekers hun weg hiernaartoe. Bezoekers staan op 7 juni met alle samenwerkingspartners in gemeente Raalte stil bij het vijfjarig bestaan. Het programma:

  • 11.00 uur: inloop met taart
  • 11.30 uur: officieel welkomstwoord en première Zelfregiecentrum filmpje
  • 12.00 uur: lunch tot 13.00 uur.

 

Nieuwsgierig?

Op woensdag 7 juni is iedereen welkom om het vijfjarig bestaan te vieren. En mensen kunnen op de reguliere dagen ook gewoon binnenlopen. Zelfregiecentrum Raalte is elke maandag en woensdag open van 9.00 tot 16.00 uur in het Annahuis aan De Plas 8 in Raalte. Tot dan!

Op donderdag 1 juni is de officiële opening van Zelfregiecentrum Olst-Wijhe. Ons zelfregiecentrum is elke dinsdag- en donderdagmiddag open. We nodigen iedereen van harte uit om te komen kijken tijdens de officiële opening vanaf 14.00 uur in het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

De officiële openingshandeling vindt plaats om 14.30 uur. Daarna is er ruimte voor ontmoeting, spelletjes, een herstelactiviteit en natuurlijk een hapje en een drankje. Iedereen is welkom.

Zelfregie

Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop en activiteiten. De bezoekers organiseren zelf veel verschillende activiteiten: samen creatief aan de slag, een spelletje spelen, een quiz doen of een bingo. De aanwezige coördinatoren ondersteunen waar nodig. Bezoekers hebben geen indicatie nodig en betalen ook geen eigen bijdrage.

Herstelcursussen en -activiteiten

Bij Vriendendiensten vinden ook herstelcursussen en -activiteiten plaats. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit gemeente Olst-Wijhe kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Deze cursussen en activiteiten gaan niet over 'genezing', maar over het ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven met een psychische kwetsbaarheid of eigenlijk ‘gewoon je dingen weer kunnen doen’.

Meer weten?

Het Zelfregiecentrum Olst-Wijhe is een samenwerking tussen Vriendendiensten, Ut Huus en gemeente Olst-Wijhe. Wil je meer weten? Neem dan contact op via 0570 61 37 47 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.

 

Van maatjescafés tot herstelcursussen: stichting Vriendendiensten doet wat nodig is en in de praktijk werkt. In cocreatie met ‘cliënten’ en ondersteund door 20 professionals, van wie een groot aantal ervaringsdeskundig is. Vriendendiensten is actief in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Met maatjesactiviteiten, onafhankelijke ggz-ondersteuning en zelfregie- en herstelcentra voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Directeur Lori van Egmond: “In een zelfregiecentrum vinden mensen weer de normale waarden van het leven terug.”

 

“Mensen vragen vaak wat onze methodiek is”, vertelt Lori. “Dan zeg ik ‘de koffiemethodiek’. Herstel begint met een kopje koffie en ontmoeting.” De onafhankelijke stichting Vriendendiensten heeft 3 kerntaken. “Onze eerste taak zijn de maatjesactiviteiten. Dat varieert van een-op-een contacten tot groepsmaatjes. Groepsmaatjes bedenken en organiseren met ondersteuning van een vrijwilliger groepsactiviteiten. Of maatjescafés, gezellige avonden die we in 3 gemeenten één keer per maand organiseren. De activiteiten staan in het teken van ontmoeting, het versterken van sociale vaardigheden en het opbouwen van een netwerk. Allemaal belangrijke elementen op weg naar herstel.” De maatjesactiviteiten hebben zo’n 430 deelnemers en er werken 210 vrijwilligers aan mee.

 

Brug tussen ggz en sociaal domein

Taak 2 is de onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning. “Onze cliëntondersteuners zijn de brug tussen de ggz en het sociale domein”, legt Lori uit. “Dat is een ingewikkelde functie, waarvoor je veel kennis moet hebben. Kennis van de ggz, van het sociaal domein – inclusief de lokale en regionale sociale kaart –, van wet- en regelgeving en juridische kennis.” De ggz, de wijkteams of toegangsteams en huisartsen verwijzen hun complexe casussen door naar Vriendendiensten. “Onze medewerkers doen een brede vraagverheldering. Ze kijken wat er precies aan de hand is, wat er nodig en mogelijk is en wie iets kan betekenen. De ggz? Het sociaal domein? De omgeving? Wijzelf?” Dat dit goed werkt, komt doordat de cliëntondersteuners onafhankelijk zijn en een brede blik hebben, aldus Lori. “We werken niet voor een ggz- of andere zorgorganisatie en hebben dus géén andere belangen. Iedereen weet: het zorglandschap is ontzettend ingewikkeld. Bij het vinden van wat nodig is, helpt een onafhankelijke en brede blik enorm.”

 

Naast de cliënt

Wie met meerdere problemen bij de ggz-cliëntondersteuner komt, krijgt ook meerdere oplossingen. Lori: “We verwijzen door naar bijvoorbeeld een budgetcoach of schuldhulpverlening voor financiële problemen en naar maatjesactiviteiten of het buurthuis voor activiteiten tegen eenzaamheid. En naar de ggz voor behandeling. De cliëntondersteuner zorgt ook dat de cliënt op al die plekken áánkomt. Want je kunt mensen met een depressie of sociale angst wel doorverwijzen, het probleem is juist dat ze de volgende stap niet kunnen zetten. Daarom gaat de cliëntondersteuner zo nodig mee. Ze vertalen ook de vraag als een cliënt het zelf niet goed kan verwoorden. Bijvoorbeeld in gesprekken met het UWV. Ze staan naast de cliënt.”

 

Iedereen is welkom

De zelfregie- en herstelcentra zijn de derde kerntaak van Vriendendiensten. “We hebben een centrum in Deventer, in Raalte en in Olst-Wijhe”, vervolgt Lori. Ze neemt het centrum in Deventer – de grootste gemeente – als voorbeeld. “Daar komen ongeveer 80 bezoekers per dag. Vooral mensen met een psychische kwetsbaarheid of ontwrichtende ervaringen, zoals een burn-out, depressie of verslaving. Maar ook buren voor een kopje koffie of mensen met een niet-Nederlandse achtergrond. Iedereen is welkom, heel laagdrempelig. Een indicatie is niet nodig.”

 

Vangnet en netwerk de basis van herstel

Het centrum biedt geen vast programma, wel vrije ruimte. Lori: “Mensen komen binnen voor een kopje koffie en ontmoeting. Want wie mensen ontmoet krijgt de mogelijkheid om een vangnet en een netwerk op te bouwen. En dat is de basis van herstel. Zodra het klikt met anderen, begint groei.” Dat is ook het moment om het begrip zelfregie te introduceren. “Daarmee bedoelen we ‘het stuur van je eigen leven in handen nemen’. Nadenken wat je kwaliteiten en je mogelijkheden zijn. En vooral: wat wil je?”

 

Herstelcursussen

Hierna komt herstel in zicht. “Dat is iets anders dan genezing”, benadrukt Lori. “Herstel is weer leren meedoen aan de maatschappij ondanks aanwezige moeilijkheden”. Dat lukt bijvoorbeeld door deel te nemen aan herstelcursussen. “Daar ontmoeten mensen anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. De cursussen worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Er is heel veel herkenning, er worden zelfmanagementtools aangereikt en mensen leren met en van elkaar. We zien mensen groeien en bloeien.” Regelmatig uiten cursisten de wens om zelf ook herstelcursussen te leren geven. “Zo verbreden we de zelfregie- en herstelbeweging.” Enkele cursisten gaan zelfs de opleiding tot ervaringsdeskundige volgen. “Als ze dat hebben gedaan komt een betaalde baan binnen bereik.”

 

Burger met verantwoordelijkheden

Lori: “Mensen komen als ‘cliënt’ bij ons binnen. En transformeren hier langzaam tot ‘burger met verantwoordelijkheden’. Want binnen het centrum wordt alles door de bezoekers gedaan. Ze draaien de bar, ze koken, ze doen de boodschappen, ze organiseren workshops. Betaalde medewerkers ondersteunen deze processen op de achtergrond.” Lori zegt nadrukkelijk ‘ondersteunen’. “Het woord ‘helpen’ is verboden bij ons. Als iemand voor het eerst binnenkomt, is er altijd een ander die zegt ‘hé, ik ken jou nog niet, welkom. Wil je een rondleiding?’. Dat kan de coördinator zijn of een bezoeker. Want die weten als geen ander hoe het is om hier voor het eerst binnen te stappen. In een zelfregiecentrum vinden mensen weer de normale waarden van het leven terug. Een luisterend oor, anderen ontmoeten, een daginvulling hebben, je van betekenis voelen, ’s avonds naar huis gaan en tevreden op de bank zitten. Waarden die we állemaal nodig hebben, maar die een groep mensen niet meer ervaart. Omdat ze geen contacten meer hebben.”

 

Levensproblemen aanpakken

Wat de zelfregie- en herstelcentra doen, past naadloos bij GEM, een nieuwe beweging binnen de ggz. GEM staat voor Ecosysteem Mentale Gezondheid. Volgens GEM verbetert de zorg niet door nog meer te focussen op de vraag matchen met het bestaande ggz-aanbod. Beter is het dat ervaringsdeskundigen, welzijn en de ggz samen een breed antwoord formuleren dat bij de context van de hulpvrager past. “Zo kunnen we niet-medische klachten verplaatsten naar daar waar ze horen”, zegt Lori. “Iemand kan zich depressief voelen omdat hij eenzaam is. Dat is geen medische klacht! De ggz pakt de depressie aan, terwijl de eenzaamheid blijft. Hetzelfde geldt voor huisvesting of financiële problemen. Levensproblemen veroorzaken veel stress. En stress veroorzaakt medische klachten. Wij gaan aan de slag met de onderliggende problemen.”

 

Ruimere financieringsmogelijkheden

Vriendendiensten wordt gefinancierd door de 4 gemeenten waarin de stichting werkzaam is. “Vanuit de Wmo”, licht Lori toe. “Maar daar zit wel een valkuil in. Want doordat gemeenten niet veel geld hebben, kunnen organisaties als de onze moeilijk opschalen. Bovendien komen de baten bij de zorgverzekeraar, want wij voorkomen zorg.” Daarom pleit ze voor ruimere financieringsmogelijkheden voor zorgverzekeraars. “Dat ze ook andere domeinen mogen financieren. Zelfregie- en herstelorganisaties ontlasten de zorg enorm. Dan is het wel zo eerlijk dat de zorg meebetaalt. Of dat gemeenten een geoormerkt budget krijgen.”

 

Sociaal domein aan zet

Dat besef groeit. Lori zit in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Zelfregie en Herstel en praat mee aan een van de IZA-tafels. “Zelfregie- en herstelorganisaties staan ook in het Integraal Zorgakkoord. Het doel is een landelijk dekkend netwerk. Onze vereniging is anderhalf jaar geleden opgericht door 12 zelfregie- en herstelorganisaties, inmiddels hebben we 40 leden. Het is een olievlek die zich steeds verder verspreidt. Want het is tijd voor verandering. Het ‘oude’ werkt niet meer. Als we mentale problemen willen ‘normaliseren’ en de zorg willen ontlasten, is een andere denkwijze nodig: het sociaal domein is aan zet! Bestaanszekerheid, het versterken van de mentale gezondheid en van de normale waarden van het leven zijn belangrijke onderwerpen.”

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Op woensdag 19 april sprak de Tweede Kamer der Staten-Generaal tijdens een commissiedebat over de GGZ met minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen.

 

Goed voorbeeld

Zelfregiecentra en de inzet van ervaringsdeskundigen kwamen uitgebreid aan bod: laagdrempelige hulp, landelijke dekking, antwoord op arbeidsmarktproblematiek, inzet van digitale middelen en de noodzaak van samenwerking over de domeinen heen: met de huisarts, het sociaal domein en de GGZ. Tijdens het debat werd niet alleen collega-organisatie Kompassie als goed voorbeeld uitgelicht, maar ook Vriendendiensten als zelfregiecentrum.

 

Meer weten?
Lees hier een uitgebreidere samenvatting van het commissiedebat over de GGZ.

Beluister het spreekmoment van Jacqueline van den Hil (VVD): Debatdirect.tweedekamer.nl 

Beluister de reactie van minister Conny HelderDebadtdirect.tweedekamer.nl

 

Actrice en sociaal ondernemer Hanna Verboom maakte haar psychische kwetsbaarheid in 2021 bespreekbaar in de documentaire ‘Uit de schaduw’. In 2022 ging ze samen met haar broertje Juda verder op onderzoek naar herstel en, zoals zij het noemt, ‘psychische variatie’. Ze kwamen ook langs bij Zelfregiecentrum Deventer.

 

Voor de vervolgdocumentaire ‘Samen uit de schaduw’ namen zij interviews op met onder andere Floortje Scheepers, Dirk de Wachter, Typhoon en Jim van Os. Ook kwamen ze op bezoek bij Vriendendiensten en brachten Zelfregiecentrum Deventer in beeld. We vonden het een eer om op deze manier bij te dragen aan het bekendmaken van zelfregie- en herstelorganisaties en wat deze voor mensen kunnen betekenen. In januari 2023 kwam de documentaire uit. Je kunt hem zien op www.cinetree.nl/uitdeschaduw.

 

Bekijk de trailer:

 

 

 

In februari werd ggz-maatjescoördinator Els Vierboom geïnterviewd. In de ochtendshow "Schoppema schopt je uit je bed" op Deventer FM vertelde Els over de maatjesactiviteiten van Vriendendiensten. 

Het radio-interview kun je hieronder terugluisteren. Wil je maatje worden? Neem dan contact met ons op via 0570 - 64 09 09 of maatjes@vriendendienstendeventer.nl

 

Op 6 februari 2023 bezocht Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport een van de zelfregie- en herstelorganisaties, Stichting Vriendendiensten in Salland. Voor velen is een zelfregie- en herstelorganisatie nog een onbekend begrip, maar als het aan de minister ligt niet voor lang: “In het Integraal Zorgakkoord hebben we erover gesproken dat er meer van dit soort initiatieven in Nederland nodig zijn. We zijn dus ook van plan op te schalen, omdat we zien dat mensen er baat bij hebben en dat het ze beter helpt dan lang op een wachtlijst te staan. Het mooie van vandaag in Deventer is dat ik het met eigen ogen van dichtbij heb mogen gezien. Ik krijg hier de bevestiging, ik hoor de verhalen van de mensen en zie in hun ogen dat ze helpt.”

Het aantal mensen met psychische klachten dat een beroep doet op ondersteuning bij gemeenten, de huisartsen- en geestelijke gezondheidszorg stijgt al jaren. Dit zet deze voorzieningen in combinatie met een schaarste aan personeel onder hoge druk. Gevolg is dat het aantal mensen met complexe psychische klachten geen of geen tijdige behandeling krijgen, groeit. Binnen de ggz worden mensen nog te vaak behandeld voor psychische klachten, die voortkomen uit problemen op andere levensgebieden, zoals het ontbreken van een sociaal netwerk om op terug te vallen, stress en financiële- en huisvestingsproblemen. Vanwege lange wachttijden in de ggz is snel doorstromen niet mogelijk en wordt er steeds vaker voor een langere periode een beroep gedaan op de huisarts. In de praktijk is het dus vaak moeilijk om snel passende hulp en waar nodig, zorg te organiseren. 

Zelfregie- en herstelorganisatie
Een zelfregie- en herstelorganisatie, zoals Stichting Vriendendiensten, is er om mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid en hun naasten, laagdrempelig en in alle rust, met ondersteuning van lotgenoten en ervaringsdeskundigen, te laten ontdekken wat er speelt en wat ze nodig hebben om te kunnen herstellen. Mensen kunnen er zonder doorverwijzing of indicatie terecht. Doel is om, daar waar het kan, zelf de regie weer te kunnen nemen en te kunnen herstellen.

Tijd en ruimte om te herstellen, passende zorg en kortere wachtlijsten
Bij een zelfregie- en herstelorganisatie kunnen mensen met mentale problemen terecht voor een kop koffie, om anderen te ontmoeten en/of om deel te nemen aan activiteiten, lotgenotengroepen en herstelcursussen. Er zijn onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners aanwezig die naast het geven van informatie en advies, ook de praktische problemen op alle leefgebieden samen met de ‘cliënt’ oppakken.

En dat werkt; mensen ervaren minder stress en meer mentale rust. Zo ontstaat er meer ruimte om na te denken en inzicht te krijgen in hun situatie. Stap voor stap voor stap, voor stap herpakken ze waar het kan, zelf weer de regie over hun leven. Er ontstaat een goed beeld wat de persoon zelf wil en kan, waar anderen in kunnen ondersteunen en wat er nog aan passende zorg nodig is. Met als gevolg dat in veel situaties minder of zelfs geen zorg meer nodig is. “Per dag komen hier zo’n 80 tot 100 mensen die hier heel laagdrempelig hulp vinden in een open cultuur waar ze een dag uit hebben en ze activiteiten samen kunnen doen. Dat is heel mooi om te zien, maar ook heel goed omdat we in Nederland best veel wachtlijsten hebben als het gaat om de ggz”, aldus minister Helder.

Stichting Vriendendiensten is een onafhankelijke cliëntgestuurde organisatie in Salland. Om een goede verbinding te maken tussen de ggz en de mogelijkheden binnen het sociale domein, werken Dimence Groep (ggz), gemeente Deventer, Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO), Salland Zorgverzekeraar, netwerkorganisatie Salland United en Stichting Vriendendiensten nauw samen.

In breder perspectief wordt vanuit Salland United samen met onder meer deze partners nagedacht hoe een ‘Ecosysteem Mentale Gezondheid’ (GEM) gecreëerd kan worden in Salland. Doel is mensen met mentale problemen sneller de passende hulp en/of waar nodig, zorg te bieden door het slimmer benutten van het eigen netwerk, het sociale en medische domein. Deze domeinoverstijgende samenwerking draagt bij aan het verkorten van wachttijden en overbelasting van huisartsen en ggz en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door provincie Overijssel, ZonMw, Salland United en Salland Zorgverzekeraar.

Klik hier voor een artikel over het bezoek van minister Conny Helder aan Vriendendiensten. 

foto gemaakt door Bart Versteeg

Voor jongeren van 17 tot 27 jaar die (beginnende) psychische klachten ervaren, is er een “Jongerencafé” in Deventer van start gegaan. Het jongerencafé is elke week open op woensdag van 16.00 tot 20.00 uur in het gebouw van het zelfregiecentrum aan de Lange Zandstraat 15 in Deventer. Jongeren vinden hier steun, (h)erkenning, praktische handvatten en een plek om ervaringen uit te wisselen. Alle jongeren uit Deventer en omgeving zijn van harte welkom!

 

Voor, door en samen met

Bij het jongerencafé wordt gewerkt vanuit het ‘voor, door en samen met’ principe. De inhoud wordt dan ook grotendeels door de jongeren zélf vormgegeven. (Jonge) ervaringsdeskundigen zijn aanwezig bij het jongerencafé en onafhankelijke ggz-clientondersteuners kunnen jongeren helpen met praktische problemen. Zoals formulieren invullen, samen nadenken over huisvesting, studie, werk of schulden aanpakken.

 

Ervaringskennis

Op termijn kunnen jongeren een training volgen waarin ze leren hun eigen ervaringskennis in te zetten. Om vervolgens andere jongeren te ondersteunen in hun (herstel)proces of voorlichting te geven op scholen en aan professionals die met jongeren werken. Dit draagt bij aan het bespreekbaar maken van mentale gezondheid en bevordert uiteindelijk de mentale weerbaarheid van jongeren in Deventer.

 

Meer weten?

Het jongerencafé is onderdeel van het ecosysteem mentale gezondheid (GEM) en wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van gemeente Deventer. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robert van Andel via zelfregie@vriendendienstendeventer.nl of 0570 – 61 37 47.

 

We openen een zelfregiecentrum in gemeente Olst-Wijhe. In een zelfregiecentrum is ruimte voor ontmoeting, activiteiten en gesprekken over psychische kwetsbaarheid. Iedereen is welkom. Het zelfregiecentrum is twee dagdelen in de week open op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur. We zijn vanaf donderdag 2 februari te vinden in het Holstohus aan de Jan Schamhartstraat 5 in Olst.

 

Zelfregie

Een zelfregiecentrum is een open centrum waar iedereen welkom is voor inloop, ontmoeting en activiteiten. Het is de bedoeling dat iedereen bijdraagt aan een goede sfeer en naar vermogen een praktische bijdrage levert. Bijvoorbeeld koffiezetten, mensen ontvangen, een activiteit organiseren of opruimen. De coördinatoren ondersteunen waar nodig. Mensen die het centrum bezoeken hebben geen indicatie nodig en ze betalen ook geen eigen bijdrage.

 

Herstelcursussen en -activiteiten

Bij Vriendendiensten vinden ook herstelcursussen en -activiteiten plaats. Mensen met een psychische kwetsbaarheid uit gemeente Olst-Wijhe kunnen hier kosteloos aan deelnemen. Deze cursussen en activiteiten gaan niet over 'genezing', maar over het ontdekken van mogelijkheden voor een vervullend leven met een psychische kwetsbaarheid. Door contact te hebben met lotgenoten en ervaringsdeskundigen ervaren mensen steun, (h)erkenning en hoop. Dit draagt bij aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel.

 

Vriendendiensten

Vriendendiensten ondersteunt inwoners met een psychische kwetsbaarheid in gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst op verschillende manieren. Naast het zelfregiecentrum in Olst kunnen inwoners van gemeente Olst-Wijhe ook bij Vriendendiensten terecht voor onafhankelijke ggz-cliëntondersteuning en ggz-maatjesactiviteiten.

 

Meer weten?

Het zelfregiecentrum is een samenwerking tussen Vriendendiensten, gemeente Olst-Wijhe en Ut Huus. Wil je meer weten over Vriendendiensten en het zelfregiecentrum? Neem dan contact op via 06 47 80 03 92 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl.

 

Coördinator zelfregiecentra Fieke Bosscher vertelde in Salland Magazine uitgebreid over wat een zelfregiecentrum is. Je kunt de uitzending hieronder terugkijken.

 

Op maandag 10 oktober 2022 vond de landelijke werkconferentie ‘Mentale Gezondheid van de toekomst’ plaats in Theater Mimik in Deventer. Deze conferentie is georganiseerd door de Landelijke Vereniging voor Zelfregie en Herstel en MIND, met ondersteuning van de gemeente Deventer.

 

Na de verrassende opening, die op afstand via een videoboodschap werd verricht door staatssecretaris Maarten van Ooijen, werd de zaal met 200 deelnemers getrakteerd op een afwisselend programma met sprekers als Simone Melis (MIND), Sonja Visser (NVZH), Jim van Os (hoogleraar Psychiatrie) en Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden). Op de website van GGZnieuws vind je een verslag. 

 

Terugkijken

Stichting Out of the Box TV heeft alle bijdragen opgenomen. Je kunt het terugkijken op hun YouTube-kanaal

 

Hieronder vind je een korte compilatie van 4 minuten. 

 

Het ‘Herstel Netwerk Deventer’ bestaat officieel. Dit is een initiatief van Dimence, IrisZorg, Vriendendiensten Deventer, Tactus en RIBW Overijssel met financiële steun van gemeente Deventer. Samen bieden zij herstelcursussen en -activiteiten aan voor mensen in Deventer met een psychische kwetsbaarheid.

Herstel Netwerk Deventer
Een aantal (gediplomeerde) ervaringsdeskundigen van de samenwerkende organisaties is in januari 2020 een samenwerking aangegaan met de bedoeling om de herstelcursussen in Deventer te gaan bundelen. Deze bundeling van krachten bleek zo succesvol dat de bovengenoemde partijen hebben besloten om voortaan alle herstelcursussen en -activiteiten in Deventer vanuit Herstel Netwerk Deventer verder vorm te gaan geven.

Samenwerking bekrachtigd door subsidie en intentieverklaring
Gemeente Deventer steunt dit initiatief en heeft inmiddels ook een subsidie hiervoor verleend. De betrokken partijen zullen binnenkort hun commitment en samenwerking aan het Herstel Netwerk Deventer bekrachtigen met een intentieverklaring.

Herstelcursussen
Binnen deze context gaat het woord ‘herstel’ niet over genezing, maar over het leren leven met (en voorbij) een psychische kwetsbaarheid. Verschillende erkende herstelcursussen kunnen een  belangrijke bijdrage leveren aan dit unieke, persoonlijke en intensieve ‘herstelproces’. Voorbeelden van deze cursussen zijn:

  • Herstellen Doe Je Zelf: Tijdens deze cursus krijg je informatie, ga je reflecteren, ervaringen uitwisselen en vaardigheden oefenen die met het thema herstel te maken hebben. 
  • Wellness Recovery Action Plan (WRAP): Tijdens deze cursus ga je aan de slag met het leren herkennen van signalen wanneer het minder goed gaat en het maken van actieplannen om zo goed mogelijk om te gaan met dit soort signalen.
  • Werken Met Eigen Ervaring: Tijdens deze cursus leer je op welke manier je eigen (cliënt)ervaring kunt inzetten ter ondersteuning van anderen.

Herstelbrochure
Het volledige overzicht van alle herstelcursussen, herstelactiviteiten en lotgenotengroepen in Deventer, maar ook in de regio Midden IJssel, staat in een gezamenlijke Herstelbrochure. Kijk op deze pagina.

 

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Mooie teaser van hoe Dimence, Vriendendiensten, gemeente Deventer en vele anderen een Ecosysteem Mentale Gezondheid gaan vormen: GEM van De Nieuwe GGZ.

Klik hier

Twaalf zelfregie- en herstelinitiatieven in Nederland hebben de krachten gebundeld. Waar wij ons voor inzetten: laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners.

Met gepaste trots presenteren wij onze website: https://nvzh.nl.

De NVZH bedankt ZonMw, MIND en het Instituut voor Publieke Waarden voor hun financiële, praktische en morele steun.

GEM = Ecosysteem Mentale Gezondheid 

De gemeente Deventer, Vriendendiensten Deventer en Dimence bundelen hun krachten om de mentale veerkracht van mensen in Deventer te versterken. Door de hulp bij mentale problemen anders te organiseren denken de drie initiatiefnemers dat er beter passende hulp geboden kan worden en de wachtlijsten voor specialistische hulp korter worden. Zonmw heeft een subsidie toegekend om een Mental Health Hub op te gaan bouwen in de regio Deventer: een ecosysteem waarin ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties mensen bijstaan om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. Dit initiatief in Deventer is aangesloten bij en wordt ondersteund door het landelijke initiatief GEM – ecosysteem mentale gezondheid.

Klik hier voor meer informatie.

Dat letterlijk iedereen welkom is in de zelfregiecentra van Vriendendiensten werd mooi duidelijk op donderdag 16 september 2021. Niemand minder dan koningin Maxima bracht die dag een werkbezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om te praten over mentale gezondheid en de bijdrage die stichting Vriendendiensten hieraan levert.

Appeltje van Oranje en Herstel Dichtbij
Het koninklijk bezoek was een vervolg van het winnen van een Appeltje van Oranje 2021 door Vriendendiensten, in het kader van het thema ‘Mentale Kracht”. Maar, het was ook een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over het programma Herstel Dichtbij, dat ter ere van koningin Maxima’s vijftigste verjaardag door het Oranje Fonds i.s.m. MIND is opgericht. Dit nieuwe programma van drie jaar draait om initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces.

Voorbereiding
De koningin bracht een bezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om inhoudelijke gesprekken te voeren. En dat vroeg wel wat voorbereiding. Om te voorkomen dat de Lange Zandstraat vol zou staan met mensen die hoopten op een glimp van Hare Majesteit, was besloten het bezoek niet van te voren bekend te maken. Het zelfregiecentrum werd op 16 september voor een dag gesloten, onder het mom van een ‘trainingsdag voor het team’.

Zenuwen
Een groepje medewerkers van Vriendendiensten en bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer had de eer om met koningin Maxima in gesprek te mogen gaan. Aan de betreffende bezoekers was verteld dat de burgemeester langs zou komen, wat hier en daar al voor lichte zenuwen zorgden. Toen hen op de dag zelf (een half uur van tevoren) werd verteld dat er nóg iemand met de burgemeester mee zou komen en dat die iemand de koningin zelf betrof, moesten sommige bezoekers even naar buiten om weer rustig adem te halen.


Ontvangst
Kort hierna stopte er een grote zwarte wagen voor Lange Zandstraat 15 en zagen toevallige passanten niemand minder dan koningin Maxima uitstappen, om vervolgens hartelijk te worden ontvangen door Ron König (burgemeester Deventer), Sandra Jetten (directeur Oranje Fonds) en Lori van Egmond (directeur Vriendendiensten). Na dit ontvangst volgden in het zelfregiecentrum drie gesprekken.


Drie gesprekken
Het eerste gesprek ging over de mentale gezondheid in Nederland, over het belang van Zelfregie en Herstel Initiatieven en over de effecten die in Deventer bereikt worden binnen de pilot Wachttijden GGZ, een samenwerking tussen Vriendendiensten, Dimence, Eno Zorgverzekeraar en Gemeente Deventer. In het tweede gesprek vertelden bezoekers van het zelfregiecentrum over dat wat het centrum voor hen betekent en hoe door het opbouwen van een netwerk en een vangnet het weer lukt om verschillende maatschappelijke rollen te vervullen. Tijdens het laatste gesprek stond het herstelproces van een aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal.


Lorgenotencontact, hoop en perspectief
“Een hele eer”, zo noemde Lori van Egmond het om koningin Maxima te hebben mogen ontvangen binnen Vriendendiensten. “We hebben kunnen laten zien en vertellen hoe belangrijk netwerk, vangnet en contact met lotgenoten is, maar ook het bieden van hoop en perspectief. Want vanuit onderlinge steun, hoop en perspectief wordt het weer mogelijk om te groeien en kwaliteiten, want die heeft iedereen, verder te ontwikkelen”.


Extra dag
Vanzelfsprekend waren meer bezoekers en medewerkers graag in gesprek gegaan met de koningin. Helaas was dat niet mogelijk. Om hen toch bij het koninklijk bezoek te betrekken ging het zelfregiecentrum, voor één keer, op vrijdag open. Met gebak, een verzorgde lunch en mooie foto’s werd zo een dag later, op 17 september, door iedereen teruggeblikt op een van de meest onvergetelijke dagen binnen Zelfregiecentrum Deventer.


Wil je meer lezen over het werkbezoek van Koningin Maxima aan stichting Vriendendiensten, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel Blauw Bloed
- Artikel Het Koninklijk Huis

 

Met 12 collega’s verspreid over het hele land hebben wij het afgelopen jaar hieraan gewerkt en het is ons gelukt met financiële steun van ZonMW en begeleiding van het instituut voor Publieke waarden. Wij gaan ons inzetten voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle Nederlanders. In de weg naar oprichting en verdere toekomst trekken wij samen op met MIND. Wat wij van plan zijn kunt u lezen in ons pamflet.

Onze zelfregiecentra in Deventer en Raalte hebben een Appeltje van Oranje gewonnen. Het daadwerkelijk winnen ervan is voor stichting Vriendendiensten, naast een bekroning op het werk, ook een startschot voor het verder samenwerken aan mentale kracht.

De uitreiking van de Appeltjes van Oranje op 1 juni 2021 was een dag om nooit meer te vergeten. Terwijl Lori van Egmond op Paleis Noordeinde aanwezig was voor het hopelijk in ontvangst nemen van de prijs, werd in de zelfregiecentra in Deventer en Raalte alles via videoverbinding nauwlettend gevolgd op grote schermen. Naast vaste bezoekers waren ook andere betrokkenen aanwezig. Sommigen aanwezigen hadden zich speciaal oranje uitgedost. Wie niet beter wist, zou denken dat het EK al was begonnen.

Op het moment dat voorzitter Kim Putters namens de jury de eerste winnaar toelicht, heerst in Deventer en Raalte doodse stilte. Bij elke zin die hij uitspreekt schuiven de bezoekers een stukje dichter naar het puntje van hun stoel. Op Paleis Noordeinde oogt Lori, vlak naast koningin Maxima, ontspannen. Ze luistert rustig naar de ontknoping.

Zou Kim Putters ons bedoelen? Termen als ‘psychische kwetsbaarheid’, ‘de mens centraal’, ‘gelijkwaardigheid en wederkerigheid’, ‘open naar de buurt’ en ‘goede samenwerking met gemeenten en ggz-organisaties’ zijn onlosmakelijk met Vriendendiensten verbonden. Maar ze hebben evengoed betrekking op de andere genomineerden.

Twee duimen omhoog en een stralende lach bij Lori. Ontlading, gejuich en hier en daar een traan in Deventer en Raalte, wanneer Kim Putters zijn toelichting afsluit met het noemen van de eerste winnaar: ‘Stichting Vriendendiensten Deventer met hun zelfregiecentra’. De app-groep van alle medewerkers die de uitreiking elders online volgen ontploft van de confetti, stralende smiley’s, taarten en slingers: ‘Yes! We hebben hem!’

Uit handen van koningin Maxima neemt Lori de prijs in ontvangst. In haar dankwoord licht ze toe waarom het winnen ervan zowel een bekroning betekent, als het begin van nog meer samenwerking: ‘Er gaat eindelijk wat meer aandacht naar mentale gezondheid. En dit is hard nodig: de mentale weerbaarheid neemt af en de psychische klachten nemen toe. Laten we daarom samenwerken aan het vergroten van de mentale kracht.’


Wil je meer lezen/zien, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel in de Stentor

Koningin Máxima reikt Appeltjes van Oranje 2021 uit - de hoogtepunten

Vriendendiensten zelfregiecentrum Deventer op het NOS Journaal

Foto Lori en Maxima

De onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners van stichting Vriendendiensten doen mee aan het Koploperstraject Clientondersteuning van de Gemeente Deventer, maar ook aan het Koploperstraject van de Gemeente Raalte.
Wethouder Liesbeth Grijsen licht in het onderstaande filmpje toe waarom deelname aan het Koploperstraject belangrijk is en wat de gemeente Deventer hiermee wil bereiken. Wil je het bijheorende artikel ook lezen? Klik hier

Voor het inzien van ons jaarverslag klik hier.

Alle zelfregiecentra en herstelinitiatieven in het land hebben JUIST NU een grote (meer)waarde.
Uit vrees voor sluiting hebben bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer, in december, brieven aan burgemeester Ron König geschreven.
In dit artikel wordt de 'ontmoetingsfunctie' belicht. De herstelfunctie (herstelcursussen en -activiteiten) is hier niet in meegenomen. Klik hier voor het artikel/de video!

Artikel Stentor

Het Oranjefonds is gestart met een landelijke reclamecampagne om maatjes te werven. Een rol in deze campagne is voor een maatjeskoppel van Vriendendiensten!  Zie jij ze ook sporten?

Mooie, fijne samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein: druk op wachtlijst ggz verlaagd door samenwerking tussen Dimence en stichting Vriendendiensten. Klik hier voor meer informatie.

Beide zelfregiecentra, In Deventer en in Raalte, gaan per 1 juni open, in aangepaste vorm. Alle mensen die gebruik maken van deze centra hebben een bericht hierover ontvangen.
Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met: 0570-613747 of zelfregie@vriendendienstendeventer.nl