Samen met elf andere zelfregie- en herstelinitiatieven hebben de krachten gebundeld. We zetten ons in voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners in  in Nederland.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.nvzh.nl