Samen met elf andere Zelfregie- en Herstelorganisaties hebben we de krachten gebundeld. We zetten ons in voor laagdrempelige zelfregie- en herstelmogelijkheden voor alle inwoners in Nederland.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.nvzh.nl 

 

 

Logo NVZH