Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek is een persoonlijk gesprek dat je voert met iemand van de gemeente (werkzaam in een sociaal team) nadat je een aanvraag voor ondersteuning hebt gedaan of wanneer je huidige indicatie afloopt. Het keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek waarin samen met jou in kaart gebracht wordt wat je persoonlijke situatie is, waar je ondersteuning bij nodig hebt en wat oplossingen zouden kunnen zijn. Voorbeelden van vragen die tijdens het keukentafelgesprek gesteld kunnen worden, zijn:

  • Hoe ziet je leven eruit?

  • Wat is precies je vraag?

  • Wat heb je tot nu toe geprobeerd om je situatie te verbeteren?

Het doel van het keukentafelgesprek is om tot een oplossing te komen die past bij jouw specifieke situatie en die bijdraagt in de mate waarin je (zelfstandig) kunt meedoen in de maatschappij. De bedoeling is dat er na één of meerdere gesprekken een plan wordt opgesteld waar jij en de medewerker van de gemeente beiden achterstaan. In dit plan zijn de doelen en actiepunten opgenomen.

Bij deze gesprekken mag je je laten ondersteunen door iemand van jouw keuze. Het is raadzaam dat je iemand kiest die goed op de hoogte is van jouw situatie. Dit kan een professional zijn, een vriend of een familielid. De onafhankelijke ggz-cliëntondersteuner van Vriendendiensten kan je ook ondersteunen tijdens dit gesprek en bij de voorbereiding ervan. Omdat wij zelf geen zorgaanbod hebben, zijn wij volledig onafhankelijk en denken we ten volste mee in jouw belang. Ook hebben wij gespecialiseerde ggz-kennis en kunnen we met je meedenken over mogelijke oplossingen.