Hulp bij klachten, bezwaar en beroep

Door allerlei oorzaken kunnen er problemen ontstaan in het contact met instanties en zorgaanbieders. Misschien ben je het niet eens met een beslissing die gemaakt is of heb je het gevoel dat je niet correct behandeld bent. In zulke gevallen kun je bezwaar maken en/of een klacht indienen.

Voorbeelden van situaties waarbij een klacht of bezwaar ingediend kan worden:

  • Je hebt het gevoel dat je niet serieus genomen wordt
  • Je hebt het gevoel dat er niet respectvol met jou en je situatie wordt omgegaan
  • Je bent het niet eens met een verlaging van je uitkering
  • Je bent het niet eens met de jaarafrekening van je energieleverancier

Een cliëntondersteuner kan ondersteuning bieden bij het maken van bezwaar, het indienen van een klacht of het in beroep gaan tegen een beslissing.