Dat letterlijk iedereen welkom is in de zelfregiecentra van Vriendendiensten werd mooi duidelijk op donderdag 16 september 2021. Niemand minder dan koningin Maxima bracht die dag een werkbezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om te praten over mentale gezondheid en de bijdrage die stichting Vriendendiensten hieraan levert.

Appeltje van Oranje en Herstel Dichtbij
Het koninklijk bezoek was een vervolg van het winnen van een Appeltje van Oranje 2021 door Vriendendiensten, in het kader van het thema ‘Mentale Kracht”. Maar, het was ook een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan over het programma Herstel Dichtbij, dat ter ere van koningin Maxima’s vijftigste verjaardag door het Oranje Fonds i.s.m. MIND is opgericht. Dit nieuwe programma van drie jaar draait om initiatieven die ruimte bieden aan psychisch kwetsbare mensen om te werken aan hun eigen herstelproces.

Voorbereiding
De koningin bracht een bezoek aan Zelfregiecentrum Deventer om inhoudelijke gesprekken te voeren. En dat vroeg wel wat voorbereiding. Om te voorkomen dat de Lange Zandstraat vol zou staan met mensen die hoopten op een glimp van Hare Majesteit, was besloten het bezoek niet van te voren bekend te maken. Het zelfregiecentrum werd op 16 september voor een dag gesloten, onder het mom van een ‘trainingsdag voor het team’.

Zenuwen
Een groepje medewerkers van Vriendendiensten en bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer had de eer om met koningin Maxima in gesprek te mogen gaan. Aan de betreffende bezoekers was verteld dat de burgemeester langs zou komen, wat hier en daar al voor lichte zenuwen zorgden. Toen hen op de dag zelf (een half uur van tevoren) werd verteld dat er nóg iemand met de burgemeester mee zou komen en dat die iemand de koningin zelf betrof, moesten sommige bezoekers even naar buiten om weer rustig adem te halen.


Ontvangst
Kort hierna stopte er een grote zwarte wagen voor Lange Zandstraat 15 en zagen toevallige passanten niemand minder dan koningin Maxima uitstappen, om vervolgens hartelijk te worden ontvangen door Ron König (burgemeester Deventer), Sandra Jetten (directeur Oranje Fonds) en Lori van Egmond (directeur Vriendendiensten). Na dit ontvangst volgden in het zelfregiecentrum drie gesprekken.


Drie gesprekken
Het eerste gesprek ging over de mentale gezondheid in Nederland, over het belang van Zelfregie en Herstel Initiatieven en over de effecten die in Deventer bereikt worden binnen de pilot Wachttijden GGZ, een samenwerking tussen Vriendendiensten, Dimence, Eno Zorgverzekeraar en Gemeente Deventer. In het tweede gesprek vertelden bezoekers van het zelfregiecentrum over dat wat het centrum voor hen betekent en hoe door het opbouwen van een netwerk en een vangnet het weer lukt om verschillende maatschappelijke rollen te vervullen. Tijdens het laatste gesprek stond het herstelproces van een aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid centraal.


Lorgenotencontact, hoop en perspectief
“Een hele eer”, zo noemde Lori van Egmond het om koningin Maxima te hebben mogen ontvangen binnen Vriendendiensten. “We hebben kunnen laten zien en vertellen hoe belangrijk netwerk, vangnet en contact met lotgenoten is, maar ook het bieden van hoop en perspectief. Want vanuit onderlinge steun, hoop en perspectief wordt het weer mogelijk om te groeien en kwaliteiten, want die heeft iedereen, verder te ontwikkelen”.


Extra dag
Vanzelfsprekend waren meer bezoekers en medewerkers graag in gesprek gegaan met de koningin. Helaas was dat niet mogelijk. Om hen toch bij het koninklijk bezoek te betrekken ging het zelfregiecentrum, voor één keer, op vrijdag open. Met gebak, een verzorgde lunch en mooie foto’s werd zo een dag later, op 17 september, door iedereen teruggeblikt op een van de meest onvergetelijke dagen binnen Zelfregiecentrum Deventer.


Wil je meer lezen over het werkbezoek van Koningin Maxima aan stichting Vriendendiensten, klik dan op de onderstaande linkjes:

- Artikel Blauw Bloed
- Artikel Het Koninklijk Huis