Onze onafhankelijke ggz-cliëntondersteuners ondersteunen mensen met een psychische kwetsbaarheid om zich staande te houden in de samenleving. We voeren de brede vraagverheldering en geven informatie, advies en/of praktische ondersteuning op alle levensgebieden, zoals werk, financiën, wonen, zorg,  zelfverzorging, vervoer, vrije tijd, onderwijs of huishouden.
 

De ggz-cliëntondersteuners hebben een unieke positie in het zorglandschap, doordat zij een onmisbare brugfunctie vervullen tussen de ggz en het sociaal domein. We zijn onafhankelijk, gespecialiseerd en professioneel.

  • Onafhankelijk: onze ggz-cliëntondersteuners zijn onafhankelijk. We stellen het belang van de mensen met een hulpvraag centraal en bevorderen dat mensen in de samenleving tot hun recht komen als mens en als burger. De cliëntondersteuner heeft  geen belang bij een bepaalde organisatie of zorgaanbieder.
  • Gespecialiseerd: onze ggz-cliëntondersteuners zijn gespecialiseerd in hulpvragen van mensen met een psychische en/of psychosociale kwetsbaarheid. Zij hebben kennis van de ggz, het sociale domein (voorliggende  voorzieningen, lokale en regionale sociale karten, formele en informele netwerken) en kennis van wet en regelgeving (m.b.t. aanvragen, regelingen, bezwaar en beroep).
  • Professioneel: onze ggz-cliëntondersteuners zijn professionele, HBO-geschoolde medewerkers met kennis, expertise en ervaring op het snijvlak van ggz en sociaal domein.

Je kunt contact met ons opnemen via 0570 - 60 00 56 of clo@vriendendienstendeventer.nl

 

Samenwerking Vriendendiensten en Dimence 

Sta je op de wachtlijst voor een ggz-behandeling? En wil je alvast ondersteuning bij jouw sociale en/of praktische problemen? Dan kun je je aanmelden bij de ggz-cliëntondersteuning van Vriendendiensten. We gaan samen aan de slag met jouw vragen of zorgen over bijvoorbeeld financiën, voorzieningen, daginvulling en/of sociale contacten. Op deze manier kunnen we alvast een aantal factoren verbeteren voordat jouw behandeling start. Vanaf september 2021 wordt deze samenwerking (tijdelijk) en vanuit gezamenlijkheid gefinancierd door de gemeente Deventer, Eno en Dimence.

Wil je meer weten over deze samenwerking tussen Vriendendiensten en Dimence? Lees dan het hele artikel

 

Oude vrouw en begeleider