Op naar meer mentale balans en veerkracht!

 

Een goede mentale gezondheid is belangrijk voor iedereen. Daarom bouwen we in regio Midden-IJssel aan een Ecosysteem Mentale Gezondheid. Oftewel GEM Midden-IJssel. Dit is een manier van werken waarbij inwoners, naasten, ervaringsdeskundigen, huisartsen, sociale werkers en hulpverleners samenwerken vanuit de gedachte om de mentale balans te herstellen en de mentale veerkracht te versterken.

 

GEM Midden-IJssel

Gemeente Deventer, Olst-Wijhem Raalte en Voorst, Zorgverzekeraar Salland, Dimence Groep, de Huisartsen Cooperatie Deventer (HCOD) en stichting Vriendendiensten hebben het initiatief genomen om de landelijke beweging GEM (van De Nieuwe GGZ) in Midden-IJssel vorm te geven. Inmiddels zijn er diverse organisaties bij aangehaakt. 

 

Veranderateliers

Wat is er al in Deventer? Wat werkt goed? Wat moeten we loslaten? Wat moeten we veranderen? Wat moet er nog komen? In de 'veranderateliers' (werkgroepen) van GEM worden deze vragen besproken. Vervolgens voeren we 'experimenten' uit in het kader van de verschillenden onderdelen/thema's met als doel om te leren wat goed werkt:

  • Zelfregie en herstel
  • Verkennend gesprek 
  • Brede leergroepen
  • Modulaire ggz
  • Werk
  • Jeugd

 

Meer weten?

Lees ook dit artikel in de Stentor: Deventer loopt voorop met netwerk voor verbetering van mentale gezondheid: ‘De ggz kan het niet alleen’