Het spel "Een Steekje Los?'' is ontwikkeld door Zorgbelang Gelderland met als doel psychische gezondheid, psychiatrische ziektebeelden en kwaliteit van leven bespreekbaar te maken. De kracht van "Een Steekje Los?" is dat je op een luchtige manier met elkaar in gesprek raakt en dat er ruimte is om persoonlijke en/of beroepsmatige ervaringen met elkaar te delen. Je leert elkaar beter of op een andere manier kennen en doet kennis op, waardoor er vaak onderling meer begrip ontstaat.

Tijden het spelen van “Een Steekje Los?” komen acht verschillende thema's aan bod: sociale contacten, thuis, relaties, gezondheid, studie & beroep, hulp, zingeving en vrije tijd. Deze thema's worden op verschillende manieren besproken, bijvoorbeeld met vragen, stellingen en foto’s. Voor ieder wat wils! 

Vriendendiensten heeft een spelleidersteam dat opgeleid is om het spel te begeleiden. Dit team, dat bestaat uit zowel ervaringsdeskundigen als medewerkers van Vriendendiensten, komt kosteloos op locaties in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte om "Een Steekje Los?" te spelen. Omdat "Een Steekje Los?" veel verschillende spelvormen kent, kan het in verschillende gezelschappen en settingen gespeeld worden en kunnen we het spel helemaal aanpassen aan jouw wensen en behoeften. "Een Steekje Los?" kan bijvoorbeeld ingezet worden als communicatiemiddel met diepgang, als gezelschapsvariant met een knipoog naar de psychiatrie of als teambuildingsactiviteit. Redenen om het spel te spelen, kunnen zijn:

  • kennismaken met elkaar;
  • onderling begrip vergroten;
  • teambuilding;
  • GGZ-stigma doorbreken;
  • kwartier maken voor mensen met een GGZ-achtergrond;
  • algemene kennis over de GGZ opdoen of vergroten;
  • meer kennis opdoen over een specifiek psychiatrisch ziektebeeld of maatschappelijk thema zoals depressie, borderline, ADHD/ADD, autismespectrumstoornis, eetstoornissen, eenzaamheid, multicultureel, stigma e.a. (er zijn 26 verschillende uitbreidingssets die hiervoor kunnen worden ingezet).

Wil je een keer spelen? Of weet je een groep die het spel zou willen spelen in de Gemeente Deventer, Olst-Wijhe of Raalte, laat het ons dan weten! Info@vriendendienstendeventer.nl en/of 0570-613747.

Voor meer informatie over het spel “Een Steekje Los?”: www.eigenwijsspel.nl
Wil je het spel of één van de uitbreidingssets aanschaffen? Dat kan op www.semmie.net
Wil je zelf spelleider worden of wil je het spel spelen buiten ons werkgebied (gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte)? Ga voor meer informatie naar www.debagagedrager.nl

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Dokter Wittenberg stichting en wordt uitgevoerd in het kader van onze "anti-stigma" activiteiten waarmee wij geestelijke gezondheid en psychiatrie bespreekbaar willen maken.

Download pdf

Informatie bij foto-impressie: 
Sfeerimpressie van de spelbijeenkomsten.