Vriendendiensten Deventer heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site vriendendienstendeventer.nl. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van vriendendienstendeventer.nl en de sites die bij het vriendendienstendeventer.nl netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op vriendendienstendeventer.nl wordt gepubliceerd verouderd, onvolledig of niet juist is.

Vriendendiensten Deventer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van vriendendienstendeventer.nl of haar subdomeinen.  Vriendendiensten Deventer kan nimmer garanderen dat vriendendienstendeventer.nl vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan, en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.