GEM = Ecosysteem Mentale Gezondheid 

De gemeente Deventer, Vriendendiensten Deventer en Dimence bundelen hun krachten om de mentale veerkracht van mensen in Deventer te versterken. Door de hulp bij mentale problemen anders te organiseren denken de drie initiatiefnemers dat er beter passende hulp geboden kan worden en de wachtlijsten voor specialistische hulp korter worden. Zonmw heeft een subsidie toegekend om een Mental Health Hub op te gaan bouwen in de regio Deventer: een ecosysteem waarin ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties mensen bijstaan om een zo goed mogelijk leven te kunnen leiden. Dit initiatief in Deventer is aangesloten bij en wordt ondersteund door het landelijke initiatief GEM – ecosysteem mentale gezondheid.

Klik hier voor meer informatie.