Contact Vriendendiensten Deventer    
Bezoekadres / Postadres    
Lange Zandstraat 15    
7412 CD Deventer    
KVK 08085374    
     
Maatjesactiviteiten    
Tel: 0570-613747           
E-mail: maatjes@vriendendienstendeventer.nl     
     
Onafhankelijke GGZ-cliëntondersteuning  
Tel: 0570-600056    
E-mail: clo@vriendendienstendeventer.nl     
     
Zelfregiecentrum     
Tel: 0570-612515    
E-mail: info@vriendendienstendeventer.nl