Alle zelfregiecentra en herstelinitiatieven in het land hebben JUIST NU een grote (meer)waarde.
Uit vrees voor sluiting hebben bezoekers van Zelfregiecentrum Deventer, in december, brieven aan burgemeester Ron König geschreven.
In dit artikel wordt de 'ontmoetingsfunctie' belicht. De herstelfunctie (herstelcursussen en -activiteiten) is hier niet in meegenomen. Klik hier voor het artikel/de video!

Artikel Stentor